23.5E
11626 V 15000 (4:2:2)
11644 V 15000 (4:2:2)
Scottish Championship
Queen of the South F.C vs Glasgow Rangers


CW:F6 21 BC D3 34 BA 95 83