HUSTLER/Redlight SD & 3D HD (13.0°E) Du 14-02-2012Redlight Premium (13.0°E)
TP: 11662 V 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x4ABF - SID=0x4223 - VPID=0x0838 - APID=0x0839 - PMT=0x078B - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x1E21
HEX: 8C FF 60 EB 33 55 E4 6C 2D 0F EE 2A 20 AC 15 E1
DEC: 140 255 096 235 051 085 228 108 045 015 238 042 032 172 021 225

Redlight 3D-HD (13.0°E)
TP: 11662 V 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x4ABF - SID=0x4224 - VPID=0x00E1 - APID=0x00EB - PMT=0x078C - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x1D74
HEX: B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0 1E F9 DA F1 A7 CC 86 F9
DEC: 185 003 228 160 034 079 095 208 030 249 218 241 167 204 134 249

HUSTLER HD-3D (13.0°E)
TP: 11662 V 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x0500 - SID=0x4225 - VPID=0x0021 - APID=0x0020 - PMT=0x0022 - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x1E0B
HEX: 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0
DEC: 157 243 174 062 025 198 182 149 129 146 231 250 209 142 065 160

HUSTLER HD-3D (13.0°E)
TP: 11662 V 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x0647 - SID=0x4225 - VPID=0x0021 - APID=0x0020 - PMT=0x0022 - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x1ECA
HEX: 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0
DEC: 157 243 174 062 025 198 182 149 129 146 231 250 209 142 065 160

HUSTLER HD-3D (13.0°E)
TP: 11662 V 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x0628 - SID=0x4225 - VPID=0x0021 - APID=0x0020 - PMT=0x0022 - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x1D60
HEX: 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0
DEC: 157 243 174 062 025 198 182 149 129 146 231 250 209 142 065 160

HUSTLER HD-3D (13.0°E)
TP: 11662 V 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x0B02 - SID=0x4225 - VPID=0x0021 - APID=0x0020 - PMT=0x0022 - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x1D5F
HEX: 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0
DEC: 157 243 174 062 025 198 182 149 129 146 231 250 209 142 065 160

HUSTLER HD-3D (13.0°E)
TP: 11662 V 27500 3/4 DVB-S
CaID=0x4ABF - SID=0x4225 - VPID=0x0021 - APID=0x0020 - PMT=0x0022 - ProvID=0x000000 - ECM PID=0x1D55
HEX: 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0
DEC: 157 243 174 062 025 198 182 149 129 146 231 250 209 142 065 160

*Key Formats Modified By Featuring For s.o.f.t-a.l.g.e.r.i.e.com ;)

*For camd3.keys (camd3.keys):
4ABF:004223:0000000000:078B:8CFF60EB3355E46C2D0FEE 2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
4ABF:004224:0000000000:078C:B903E4A0224F5FD01EF9DA F1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
0500:004225:0000000000:0022:9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0647:004225:0000000000:0022:9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0628:004225:0000000000:0022:9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0B02:004225:0000000000:0022:9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
4ABF:004225:0000000000:0022:9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For CCcam & Newcamd (constant.cw):
D 4ABF:000000:4223:078B:1E21::8C FF 60 EB 33 55 E4 6C 2D 0F EE 2A 20 AC 15 E1 ;Redlight Premium (13.0°E)
D 4ABF:000000:4224:078C:1D74::B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0 1E F9 DA F1 A7 CC 86 F9 ;Redlight 3D-HD (13.0°E)
D 0500:000000:4225:0022:1E0B::9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0647:000000:4225:0022:1ECA::9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0628:000000:4225:0022:1D60::9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0B02:000000:4225:0022:1D5F::9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 4ABF:000000:4225:0022:1D55::9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For EVOcamd (keylist.txt):
B 4223 00 8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
B 4224 00 B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
B 4225 00 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For GBox (softcam.cfg):
0: { 4A BF 42 23 { 8C FF 60 EB 33 55 E4 6C 2D 0F EE 2A 20 AC 15 E1 }} # Redlight Premium (13.0°E)
0: { 4A BF 42 24 { B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0 1E F9 DA F1 A7 CC 86 F9 }} # Redlight 3D-HD (13.0°E)
0: { 05 00 42 25 { 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 }} # HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0: { 06 47 42 25 { 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 }} # HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0: { 06 28 42 25 { 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 }} # HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0: { 0B 02 42 25 { 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 }} # HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0: { 4A BF 42 25 { 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 }} # HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For MGcamd (Softcam.Key):
F 42231E21 00 8CFF60EB3355E46C ; Redlight Premium (13.0°E)
F 42231E21 01 2D0FEE2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
F 42241D74 00 B903E4A0224F5FD0 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
F 42241D74 01 1EF9DAF1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
F 42251E0B 00 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251E0B 01 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251ECA 00 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251ECA 01 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251D60 00 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251D60 01 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251D5F 00 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251D5F 01 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251D55 00 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 42251D55 01 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For incubusCamd (Softcam.Key):
X 4223 1E21 8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
X 4224 1D74 B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
X 4225 1E0B 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
X 4225 1ECA 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
X 4225 1D60 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
X 4225 1D5F 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
X 4225 1D55 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For scam (constcw) {for older cvs}
C: { 00820000 3DB8 013E 4223 0838 { 8CFF60EB3355E46C 2D0FEE2A20AC15E1 }} ;Redlight Premium (13.0°E)
C: { 00820000 3DB8 013E 4224 00E1 { B903E4A0224F5FD0 1EF9DAF1A7CC86F9 }} ;Redlight 3D-HD (13.0°E)
C: { 00043800 3DB8 013E 4225 0021 { 9DF3AE3E19C6B695 8192E7FAD18E41A0 }} ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For scam (constcw) {for newer cvs}
C: { 00820000 3DB8 013E 4223 0838 { 8CFF60EB3355E46C 2D0FEE2A20AC15E1 }} ;Redlight Premium (13.0°E)
C: { 00820000 3DB8 013E 4224 00E1 { B903E4A0224F5FD0 1EF9DAF1A7CC86F9 }} ;Redlight 3D-HD (13.0°E)
C: { 00043800 3DB8 013E 4225 0021 { 9DF3AE3E19C6B695 8192E7FAD18E41A0 }} ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For SS2 (dcw.file):
Redlight Premium=8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1
Redlight 3D-HD=B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9
HUSTLER HD-3D=9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0

*For V sid Plugin (dcw.file):
Redlight Premium (13.0°E) 16931 15800 1931 8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1
Redlight 3D-HD (13.0°E) 16932 15800 1932 B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9
HUSTLER HD-3D (13.0°E) 16933 15800 34 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0

*For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 4223 0838 8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1 ;Redlight Premium (13.0°E)
X 2600 4224 00E1 B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9 ;Redlight 3D-HD (13.0°E)
X 2600 4225 0021 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Metabox 6 and 7:
D 4ABF:000000:4223:078B:1E21::8CFF60EB3355E46C2D0FEE 2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
D 4ABF:000000:4224:078C:1D74::B903E4A0224F5FD01EF9DA F1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
D 0500:000000:4225:0022:1E0B::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0647:000000:4225:0022:1ECA::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0628:000000:4225:0022:1D60::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0B02:000000:4225:0022:1D5F::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 4ABF:000000:4225:0022:1D55::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For T-REX & Dragon Cam (dcw.txt)
F 4ABF:4223:0838:8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1 ;Redlight Premium (13.0°E)
F 4ABF:4224:00E1:B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9 ;Redlight 3D-HD (13.0°E)
F 0500:4225:0021:9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 0647:4225:0021:9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 0628:4225:0021:9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 0B02:4225:0021:9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 4ABF:4225:0021:9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Diablo Cam (to import with Fausto )
4ABF:000000:00:8C:4223:[8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1]; Redlight Premium (13.0°E)
4ABF:000000:00:8C:4224:[B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9]; Redlight 3D-HD (13.0°E)
0500:000000:00:8C:4225:[9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0]; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0647:000000:00:8C:4225:[9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0]; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0628:000000:00:8C:4225:[9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0]; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0B02:000000:00:8C:4225:[9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0]; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
4ABF:000000:00:8C:4225:[9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0]; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For DigitAll World (dcw.file)
B 3DB8:4223:0838:0839:8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15 E1 ;Redlight Premium (13.0°E)
B 3DB8:4224:00E1:00EB:B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86 F9 ;Redlight 3D-HD (13.0°E)
B 3DB8:4225:0021:0020:9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41 A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Next 2010 CIS Tiger HD (softcam.key):
D 4ABF:000000:4223:078B:1E21::8CFF60EB3355E46C2D0FEE 2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
D 4ABF:000000:4224:078C:1D74::B903E4A0224F5FD01EF9DA F1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
D 0500:000000:4225:0022:1E0B::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0647:000000:4225:0022:1ECA::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0628:000000:4225:0022:1D60::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0B02:000000:4225:0022:1D5F::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 4ABF:000000:4225:0022:1D55::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Opticum HD (Softcam.key & upd)
X 4223 0838 8CFF60EB3355E46C8CFF60EB3355E46C ;Redlight Premium (13.0°E) 11662 V 27500 3/4
X 4224 00E1 B903E4A0224F5FD0B903E4A0224F5FD0 ;Redlight 3D-HD (13.0°E) 11662 V 27500 3/4
X 4225 0021 9DF3AE3E19C6B6959DF3AE3E19C6B695 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E) 11662 V 27500 3/4

*For Clarke-Tech (SoftCam.Key):
; 11662:27500:V 8CFF60EB3355E46C8CFF60EB3355E46C ; Redlight Premium (013.0°E) 4ABF 4223 0838 <14.02.2012 14:04:09>
; 11662:27500:V B903E4A0224F5FD0B903E4A0224F5FD0 ; Redlight 3D-HD (013.0°E) 4ABF 4224 00E1 <14.02.2012 14:04:09>
; 11662:27500:V 9DF3AE3E19C6B6959DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (013.0°E) 0500 4225 0021 <14.02.2012 14:04:09>
; 11662:27500:V 9DF3AE3E19C6B6959DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (013.0°E) 0647 4225 0021 <14.02.2012 14:04:09>
; 11662:27500:V 9DF3AE3E19C6B6959DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (013.0°E) 0628 4225 0021 <14.02.2012 14:04:09>
; 11662:27500:V 9DF3AE3E19C6B6959DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (013.0°E) 0B02 4225 0021 <14.02.2012 14:04:09>
; 11662:27500:V 9DF3AE3E19C6B6959DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (013.0°E) 4ABF 4225 0021 <14.02.2012 14:04:09>

*For Amstrad HD-Botech-Tiger & StreamX (constant.cw):
D 4ABF:000000:4223:078B:1E21::8CFF60EB3355E46C2D0FEE 2A20AC15E1 ;Redlight Premium (13.0°E)
D 4ABF:000000:4224:078C:1D74::B903E4A0224F5FD01EF9DA F1A7CC86F9 ;Redlight 3D-HD (13.0°E)
D 0500:000000:4225:0022:1E0B::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0647:000000:4225:0022:1ECA::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0628:000000:4225:0022:1D60::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 0B02:000000:4225:0022:1D5F::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)
D 4ABF:000000:4225:0022:1D55::9DF3AE3E19C6B6958192E7 FAD18E41A0 ;HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Vantage-Edison-He@d-NanoXX-Octagon-HD-IBM-FergusonFX-Jepssen & Clone (SoftCam.Key):
2600 004223 Odd Control Word FF 8C FF 60 EB 33 55 E4 6C : Redlight Premium (13.0°E)
2600 004223 Even Control Word FF 2D 0F EE 2A 20 AC 15 E1 : Redlight Premium (13.0°E)
2600 004224 Odd Control Word FF B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0 : Redlight 3D-HD (13.0°E)
2600 004224 Even Control Word FF 1E F9 DA F1 A7 CC 86 F9 : Redlight 3D-HD (13.0°E)
2600 004225 Odd Control Word FF 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 : HUSTLER HD-3D (13.0°E)
2600 004225 Even Control Word FF 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 : HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For All Amiko SSD-HD-Baff HD-Edision HD-Truman-Yumatu HD & Opticum HD (Keyfile):
26|00|004223|Key16|00|8C FF 60 EB 33 55 E4 6C 8C FF 60 EB 33 55 E4 6C|11662|Redlight Premium (13.0°E)
26|00|004224|Key16|00|B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0 B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0|11662|Redlight 3D-HD (13.0°E)
26|00|004225|Key16|00|9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95|11662|HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Cristor & ILLusion (dcw.file)
4ABF 4223 0838 8CFF60EB3355E46C2D0FEE2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
4ABF 4224 00E1 B903E4A0224F5FD01EF9DAF1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
0500 4225 0021 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0647 4225 0021 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0628 4225 0021 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
0B02 4225 0021 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
4ABF 4225 0021 9DF3AE3E19C6B6958192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For AL7bar-Astrovox-Botech-Strom-Commander-Echostar-Interstar-Next5000-7500-Strong4404 kbn (Keyfile):
1000 Viaccess Redlight Premium (13.0°E) 0000000 80 8C FF 60 EB 33 55 E4 6C
1000 Viaccess Redlight Premium (13.0°E) 0000000 81 2D 0F EE 2A 20 AC 15 E1
1000 Viaccess Redlight 3D-HD (13.0°E) 0000000 82 B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0
1000 Viaccess Redlight 3D-HD (13.0°E) 0000000 83 1E F9 DA F1 A7 CC 86 F9
1000 Viaccess HUSTLER HD-3D (13.0°E) 0000000 84 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95
1000 Viaccess HUSTLER HD-3D (13.0°E) 0000000 85 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0

1000 Viaccess Redlight Premium (13.0°E) 0000000 AA 42 23 80 81 00 00 00 00
1000 Viaccess Redlight 3D-HD (13.0°E) 0000000 AA 42 24 82 83 00 00 00 00
1000 Viaccess HUSTLER HD-3D (13.0°E) 0000000 AA 42 25 84 85 00 00 00 00

*For Arion-Continental-Ferguson-Houston-TERMAL-OLIMPIA (Auc & Irk):
069 Constant 004223 00 8C FF 60 EB 33 55 E4 6C Redlight Premium (13.0°E)
070 Constant 004223 01 2D 0F EE 2A 20 AC 15 E1 Redlight Premium (13.0°E)
069 Constant 004224 00 B9 03 E4 A0 22 4F 5F D0 Redlight 3D-HD (13.0°E)
070 Constant 004224 01 1E F9 DA F1 A7 CC 86 F9 Redlight 3D-HD (13.0°E)
069 Constant 004225 00 9D F3 AE 3E 19 C6 B6 95 HUSTLER HD-3D (13.0°E)
070 Constant 004225 01 81 92 E7 FA D1 8E 41 A0 HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Softcam.bin SBFY15.0 (dcw.file)
016931 00 8CFF60EB3355E46C ; Redlight Premium (13.0°E)
016931 10 2D0FEE2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
016932 00 B903E4A0224F5FD0 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
016932 10 1EF9DAF1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
016933 00 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
016933 10 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Humax & Samsung (Key.bin):
2D8E 238B 8CFF603355E4 ; Redlight Premium (13.0°E)
2D8E 238B 2D0FEE20AC15 ; Redlight Premium (13.0°E)
2D8E 248C B903E4224F5F ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
2D8E 248C 1EF9DAA7CC86 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
2D8E 2522 9DF3AE19C6B6 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
2D8E 2522 8192E7D18E41 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Kaon & Sunny Series (Fixed.cw)
F 001E21 01 8CFF60EB3355E46C ; Redlight Premium (13.0°E)
F 001E21 10 2D0FEE2A20AC15E1 ; Redlight Premium (13.0°E)
F 001D74 01 B903E4A0224F5FD0 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
F 001D74 10 1EF9DAF1A7CC86F9 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
F 001E0B 01 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001E0B 10 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001ECA 01 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001ECA 10 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001D60 01 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001D60 10 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001D5F 01 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001D5F 10 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001D55 01 9DF3AE3E19C6B695 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)
F 001D55 10 8192E7FAD18E41A0 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)

*For Openbox (Fixed.cw):
2D 0F EE 20A C15 ; Redlight Premium (13.0°E)
1E F9 DA A7 CC 86 ; Redlight 3D-HD (13.0°E)
81 92 E7 D1 8E 41 ; HUSTLER HD-3D (13.0°E)