RTVi New CCWs


RTVi New CCWs 15.10.08

RTVi Detsky 05 00 39 D3 { 1C 49 2C 91 B7 A9 EF 4F 5C D5 40 71 51 4C 7B 18 }}

RTVi Europe 05 00 39 D2 { 8A B6 10 50 C5 E7 02 AE B8 35 5D 4A D3 98 BC 27 }}

RTVi ME 05 00 39 D7 { FF 60 A6 05 E5 7E 5B BE 32 10 3D 7F B0 F5 F8 9D }}

RTVI Nashe Kino 05 00 39 D4 { 5D D9 C9 FF B8 2E 0E F4 99 B7 72 C2 66 4C D1 83 }}


Constant CWs 14.10.2008 16:06

RTVi Europe (13E) in HEX: 8A B6 10 50 C5 E7 02 AE B8 35 5D 4A D3 98 BC 27
RTVi Europe (13E) in DEC: 138 182 016 080 197 231 002 174 184 053 093 074 211 152 188 039

RTVi Detskii Mir (13E) in HEX: 1C 49 2C 91 B7 A9 EF 4F 5C D5 40 71 51 4C 7B 18
RTVi Detskii Mir (13E) in DEC: 028 073 044 145 183 169 239 079 092 213 064 113 081 076 123 024

RTVi Nashe Kino (13E) in HEX: 5D D9 C9 FF B8 2E 0E F4 99 B7 72 C2 66 4C D1 83
RTVi Nashe Kino (13E) in DEC: 093 217 201 255 184 046 014 244 153 183 114 194 102 076 209 131

RTVi ME (13E) in HEX: FF 60 A6 05 E5 7E 5B BE 32 10 3D 7F B0 F5 F8 9D
RTVi ME (13E) in DEC: 255 096 166 005 229 126 091 190 050 016 061 127 176 245 248 157


For camd3.keys (camd3.keys):
0500:0039D2:0000000000:00:8AB61050C5E702AEB8355D4A D398BC27 ; RTVi Europe (13E)
0500:0039D3:0000000000:00:1C492C91B7A9EF4F5CD54071 514C7B18 ; RTVi Detskii Mir (13E)
0500:0039D4:0000000000:00:5DD9C9FFB82E0EF499B772C2 664CD183 ; RTVi Nashe Kino (13E)
0500:0039D7:0000000000:00:FF60A605E57E5BBE32103D7F B0F5F89D ; RTVi ME (13E)

For CCcam (constant.cw):
0500:022C00:39D2:0028:0385::8A B6 10 50 C5 E7 02 AE B8 35 5D 4A D3 98 BC 27 ; RTVi Europe (13E)
0500:022C00:39D3:002F:0389::1C 49 2C 91 B7 A9 EF 4F 5C D5 40 71 51 4C 7B 18 ; RTVi Detskii Mir (13E)
0500:022C00:39D4:002C:0387::5D D9 C9 FF B8 2E 0E F4 99 B7 72 C2 66 4C D1 83 ; RTVi Nashe Kino (13E)
0500:022C00:39D7:0038:0390::FF 60 A6 05 E5 7E 5B BE 32 10 3D 7F B0 F5 F8 9D ; RTVi ME (13E)

For Newcamd (constantcw):
0500:022C00:39D2:0028:0385::8A B6 10 50 C5 E7 02 AE B8 35 5D 4A D3 98 BC 27 ; RTVi Europe (13E)
0500:022C00:39D3:002F:0389::1C 49 2C 91 B7 A9 EF 4F 5C D5 40 71 51 4C 7B 18 ; RTVi Detskii Mir (13E)
0500:022C00:39D4:002C:0387::5D D9 C9 FF B8 2E 0E F4 99 B7 72 C2 66 4C D1 83 ; RTVi Nashe Kino (13E)
0500:022C00:39D7:0038:0390::FF 60 A6 05 E5 7E 5B BE 32 10 3D 7F B0 F5 F8 9D ; RTVi ME (13E)

For EVOcamd (keylist.txt):
B 39D2 00 8AB61050C5E702AEB8355D4AD398BC27 ; RTVi Europe (13E)
B 39D3 00 1C492C91B7A9EF4F5CD54071514C7B18 ; RTVi Detskii Mir (13E)
B 39D4 00 5DD9C9FFB82E0EF499B772C2664CD183 ; RTVi Nashe Kino (13E)
B 39D7 00 FF60A605E57E5BBE32103D7FB0F5F89D ; RTVi ME (13E)

For GBox (softcam.cfg):
0: { 05 00 39 D2 { 8A B6 10 50 C5 E7 02 AE B8 35 5D 4A D3 98 BC 27 }} # RTVi Europe (13E)
0: { 05 00 39 D3 { 1C 49 2C 91 B7 A9 EF 4F 5C D5 40 71 51 4C 7B 18 }} # RTVi Detskii Mir (13E)
0: { 05 00 39 D4 { 5D D9 C9 FF B8 2E 0E F4 99 B7 72 C2 66 4C D1 83 }} # RTVi Nashe Kino (13E)
0: { 05 00 39 D7 { FF 60 A6 05 E5 7E 5B BE 32 10 3D 7F B0 F5 F8 9D }} # RTVi ME (13E)

For MGcamd (Softcam.Key):
F 39D20385 00 8AB61050C5E702AE ; RTVi Europe (13E)
F 39D20385 01 B8355D4AD398BC27 ; RTVi Europe (13E)
F 39D30389 00 1C492C91B7A9EF4F ; RTVi Detskii Mir (13E)
F 39D30389 01 5CD54071514C7B18 ; RTVi Detskii Mir (13E)
F 39D40387 00 5DD9C9FFB82E0EF4 ; RTVi Nashe Kino (13E)
F 39D40387 01 99B772C2664CD183 ; RTVi Nashe Kino (13E)
F 39D70390 00 FF60A605E57E5BBE ; RTVi ME (13E)
F 39D70390 01 32103D7FB0F5F89D ; RTVi ME (13E)

scam (constcw) {enigma1}
C: { 00820000 1FA4 013E 39D2 0029 { 8AB61050C5E702AE B8355D4AD398BC27 }} ;RTVi Europe (13E)
C: { 00820000 1FA4 013E 39D3 002D { 1C492C91B7A9EF4F 5CD54071514C7B18 }} ;RTVi Detskii Mir (13E)
C: { 00820000 1FA4 013E 39D4 0030 { 5DD9C9FFB82E0EF4 99B772C2664CD183 }} ;RTVi Nashe Kino (13E)
C: { 00820000 1FA4 013E 39D7 003A { FF60A605E57E5BBE 32103D7FB0F5F89D }} ;RTVi ME (13E)

scam (constcw) {enigma2}
C: { 00820000 1FA4 013E 39D2 0029 { 8AB61050C5E702AE B8355D4AD398BC27 }} ;RTVi Europe (13E)
C: { 00820000 1FA4 013E 39D3 002D { 1C492C91B7A9EF4F 5CD54071514C7B18 }} ;RTVi Detskii Mir (13E)
C: { 00820000 1FA4 013E 39D4 0030 { 5DD9C9FFB82E0EF4 99B772C2664CD183 }} ;RTVi Nashe Kino (13E)
C: { 00820000 1FA4 013E 39D7 003A { FF60A605E57E5BBE 32103D7FB0F5F89D }} ;RTVi ME (13E)

For GigaTwinCam (SoftCam.Key)
X 2600 39D2 0029 8AB61050C5E702AEB8355D4AD398BC27 ;RTVi Europe (13E)
X 2600 39D3 002D 1C492C91B7A9EF4F5CD54071514C7B18 ;RTVi Detskii Mir (13E)
X 2600 39D4 0030 5DD9C9FFB82E0EF499B772C2664CD183 ;RTVi Nashe Kino (13E)
X 2600 39D7 003A FF60A605E57E5BBE32103D7FB0F5F89D ;RTVi ME (13E)

For Metabox 6 and 7:
D 0500:022C00:39D2:0028:0385::8AB61050C5E702AEB8355D 4AD398BC27 ; RTVi Europe (13E)
D 0500:022C00:39D3:002F:0389::1C492C91B7A9EF4F5CD540 71514C7B18 ; RTVi Detskii Mir (13E)
D 0500:022C00:39D4:002C:0387::5DD9C9FFB82E0EF499B772 C2664CD183 ; RTVi Nashe Kino (13E)
D 0500:022C00:39D7:0038:0390::FF60A605E57E5BBE32103D 7FB0F5F89D ; RTVi ME (13E)

Dragon Cam
F 0500:39D2:0029:8AB61050C5E702AEB8355D4AD398BC27 ;RTVi Europe (13E)
F 0500:39D3:002D:1C492C91B7A9EF4F5CD54071514C7B18 ;RTVi Detskii Mir (13E)
F 0500:39D4:0030:5DD9C9FFB82E0EF499B772C2664CD183 ;RTVi Nashe Kino (13E)
F 0500:39D7:003A:FF60A605E57E5BBE32103D7FB0F5F89D ;RTVi ME (13E)

Diablo Cam ( to import with Fausto )
0500:022C00:00:8C:39D2:[8AB61050C5E702AEB8355D4AD398BC27]; RTVi Europe (13E)
0500:022C00:00:8C:39D3:[1C492C91B7A9EF4F5CD54071514C7B18]; RTVi Detskii Mir (13E)
0500:022C00:00:8C:39D4:[5DD9C9FFB82E0EF499B772C2664CD183]; RTVi Nashe Kino (13E)
0500:022C00:00:8C:39D7:[FF60A605E57E5BBE32103D7FB0F5F89D]; RTVi ME (13E)

For Octagon USB & HD Series:
D 0500:022C00:39D2:0028:0385::8AB61050C5E702AEB8355D 4AD398BC27 #RTVi Europe (13E)
D 0500:022C00:39D3:002F:0389::1C492C91B7A9EF4F5CD540 71514C7B18 #RTVi Detskii Mir (13E)
D 0500:022C00:39D4:002C:0387::5DD9C9FFB82E0EF499B772 C2664CD183 #RTVi Nashe Kino (13E)
D 0500:022C00:39D7:0038:0390::FF60A605E57E5BBE32103D 7FB0F5F89D #RTVi ME (13E)