hi
pliz change my host
78.47.33.87 To Tv-Star.dyndns.org
thx