سطر امبو كس لونه ازرق وجيبوكس لونه أزرق ممكن سطريك أخي الكريم وشكرا ا

هدا اميل أخي : [email protected]


هدا سطرا جيبوكس :.....
D: { mouhssine-startimes.dyndns.org { **** 5555 { 78945612 { A3 A3 }}}}أما هدا فاهو سطرا اميبوكس اخي الكريم :

G: { mouhssine.no-ip.biz { **** 5555 { 0A1A1295 { A3 A3 }}}}