Merci Merci:  0
Likes Likes:  0
 1. #1
  Avatar de deuxcase0
  Inscrit
  Jan 2009
  Messages
  1 629
  Récepteur
  Vu+ Duo2, Vu+ Duo
  TV
  Samsung UE55H6400

  Gigant Addons Pack for VU+ Duo and Solo ver. 1.1

  Salut,

  Je n'ai pas testé (cela ne semble un peu lourd)!!!

  Gigant Addons Pack for VU+ Duo and Solo ver. 1.1

  The best of Black Hole, VTI, and Gemini

  * Skin:
  # DMConcinnity HD Mod - obsługa 8 sensorów

  Fonts:

  # Wszystkie czcionki obsługują polskie znaki

  * Plugins:

  # BlackHole BluePanel - addons, softcam manager
  # Gemini3 BluePanel - addons, softcam manager
  # Gigant Panel - uruchamianie skryptów, backup, k*y updater, lista kanałów itp.
  # VTI Panel - addons, softcam manager
  # DMNapi - pobiera z netu polskie napisy w formacie txt, konwertuje do src i wyświetla je na filmach (nowa wersja)
  # Ultime Notizie - czytnik polskich stron RSS + program TV
  # RSS Reader - czytnik rss Gp3
  # Dreamnetcast - radio internetowe Gp3 (400 polskich stacji radiowych)
  # Jukebox - odtwarzacz plików audio
  # Weather - prognoza pogody Gp3
  # Kamery internetowe Gp3
  # Aspect Ratio Switch - przełącznik proporcji obrazu
  # CCCam Info + CCPrioMaker - menadżer cccam
  # Multi Quickbutton Gp3 - programowanie przycisków pilota
  # PlanerFS - kalendarz z polskimi świętami
  # Meoboot - do uruchamiania alternatywnych images w multiboot
  # Tunisia Addon Manager - alternatywny panel dodatków
  # Multi Mediathek - wyświetlanie filmów z kilkunastu videoportali (nowa wersja)


  ...i inne dostępne online z feeds BH, Nabilo, VTI i Gemini

  Funkcje przycisków na pilocie (przykład dla Black Hole):

  Niebieski - BluePanel BH
  Niebieski długo - Rozszerzenia (Extensions)

  Żółty - RSS Reader
  Żółty długo - Prognoza pogody

  Zielony - Lista wtyczek + feed BH (Nabilo)
  Zielony długo - Lista wtyczek + feed VTI

  Czerwony - Gemini GP3 BluePanel
  Czerwony długo - VTI Panel

  EPG - Aktualne wydarzenie (Event view)
  EPG długo - Cool TV Guide

  TEXT - videotext
  TEXT długo - subkanały (subservices)

  RADIO Długi - Dreamnetcast webradio
  STOP - przełączanie formatów 4:3/16:9

  2 x EPG - Easy Info
  TV = STOP

  Opis instalacji.

  1. Gigant Addons Pack może być zainstalowany zarówno w odbiornikach VU+ Duo, jak i Solo, do dowolnego image, opartego na bazie Official-Image. Osobiście polecam image BlackHole w wersji 1.4.6 i wyższej.

  2. Instalacja GAP jest bardzo prosta. Polega na skopiowaniu przez ftp pliku enigma2settingsbackup.tar.gz do /media/hdd/backup, lub media/usb/backup i zainstalowaniu go przez Software manager (menadżer oprogramowania, zaawansowane opcje, wybierz miejsce kopii, a następnie zaawansowane przywracanie, przywróć (zielony). Aby funkcje zaawansowane były widoczne, należy tryb konfiguracji enigmy ustawić na ekspert.

  3. Po zakończeniu instalacji, enigma automatycznie uruchomi się ponownie już z nakładką GAP.

  4. Instalację GAP można również przeprowadzić przez asystenta konfiguracji, w którym przy pytaniu "Czy chcesz przywrócić swoje ustawienia?" należy zaznaczyć "Tak, przywróć ustawienia teraz", a następnie wcisnąć 2 x przycisk OK. Oczywiście wcześniej trzeba skopiować plik enigma2settingsbackup.tar.gz do podanej wyżej lokalizacji.

  5. Jeżeli nie masz ani dysku, ani pendrive, plik enigma2settingsbackup.tar.gz należy wgrać do /tmp i zainstalować komendą wysłaną przez telnet:

  następnie wykonać restart enigmy:


  6. Po zakończeniu konfiguracji, przejdź do GP3 BluePanel (czerwony), Dodatki, Wtyczki Gemini i zaznacz geminiplugin i pozostałe wtyczki, które chcesz zainstalować. Następnie wyjdź z menu - nie restartuj jeszcze enigmy.

  7. Uruchom Gigant Panel i wybierz Gemini patch - nastąpi podmiana plików do giganta i enigma uruchomi się ponownie.

  8. Po restarcie enigmy możesz już korzystać z Giganta. Aby uaktywnić wszystkie funkcje w image nie zapomnij zaznaczyć w menu, ustawienia, system, konfiguracja tryb konfiguracji na ekspert, oraz alternatywny tryb radiowy na tak.

  Opis instalacji Meoboot.

  1.Włóż pendrive do usb, włącz Devices Manager (2 x niebieski) i podmontuj dysk jako /media/hdd, a pendrive jako media/usb.

  2. Po restarcie odbiornika, ruchom meoboot i zainstaluj go w /media/usb.

  GAP w oficjalnym image i VTI.

  Instalacja jest podobna jak w BlackHole, z tym że, w oficjalnym najpierw z feed trzeba zainstalować wtyczkę software manager i ustawić ją na tryb ekspert,

  Skin DMConcinnity-HD-Mod posiada kilka wersji infobara. Standardowo obsługuje image BlackHole. Używając emu gemini trzeba zmienić nazwę pliku skin.xml-gemini na skin.xml, a w officjalnym zmienić skin.xml-official na skin.xml

  Dla VTI należy użyć wersji official i zainstalować wtyczkę 2IB (second info bar)

  Aby odblokować przyciski zielony i niebieski (standardowo ustawione pod BlackHole), należy w pliku /usr/lib/enigma2/python/Plugins/Bp/geminimain/keymap.xml usunąć zaznaczone na czerwono znaki:
  Cytat:
  <!--key id="KEY_GREEN" mapto="green" flags="b" /-->
  <!--key id="KEY_BLUE" mapto="blue" flags="b" /-->

  Do zmiany spinner'a należy użyć Setup Spinner. Kolekcję spinners można pobrać poniżej.

  Traduction (polonais > français)
  * la peau:

  # DMConcinnity HD Mod - Supporte 8 capteurs

  Polices:

  # Toutes les polices en charge les caractères polonais

  Plugins *:

  # Blackhole BluePanel - addons, gestionnaire softcam
  # Gemini3 BluePanel - addons, gestionnaire softcam
  # Giant Panneau de configuration - scripts, sauvegarde, mise à jour k * y, une liste de canaux, etc
  # VTI Panneau de configuration - addons, gestionnaire softcam
  # DMNapi - reçoit des sous-titres polonais net au format txt, convertis à la SRC et les affiche dans les films (nouvelle version)
  Ultime Notizie # - parti polonais lecteur RSS + programme TV
  # RSS Reader - GP3 lecteur de flux RSS
  GP3 radio Internet (400 station de radio polonaise) - # Dreamnetcast
  # Jukebox - lecteur audio
  # Météo - Prévisions météo pour GP3
  # WebCams GP3
  # Aspect Ratio - Commutateur le ratio d'aspect
  # CCcam Info + CCPrioMaker - gestionnaire CCcam
  # Multi Quickbutton GP3 - la programmation de la télécommande
  # PlanerFS - calendrier avec de Noël polonais
  # Meoboot - pour démarrer d'autres images en multiboot
  # Tunisie Addon Manager - Panneau autre add-ons
  # Multi Mediathek - films montrent d'une douzaine (nouvelle version) VideoPort

  ... et d'autres aliments disponibles en ligne à partir de la BH, Nabilo, VTI et Gemini

  Fonctions des boutons sur la télécommande (par exemple, Black Hole):

  Blue - BH BluePanel
  Blue long - Extensions (Extensions)

  Jaune - Lecteur RSS
  Jaune long - Prévisions météorologiques

  Green - liste des plugins d'alimentation + BH (Nabilo)
  Green long - liste des plugins + alimentation VTI

  Rouge - Gemini GP3 BluePanel
  Long-Rouge - Groupe VTI

  EPG - actuel de l'événement (voir l'événement)
  Long EPG - Cool TV Guide

  TEXTE - vidéotex
  Texte long - subkanały (subservices)

  Long RADIO - webradio Dreamnetcast
  STOP - formats de commutation, 4:3 / 16:9

  2 x EPG - Info Easy
  TV = STOP

  Description de l'installation

  1. Addons Giant Pack peut être installé sur les récepteurs de VU + Duo et Solo, pour n'importe quelle image, basée sur la liste officielle du ministère Image. Personnellement, je recommande la version 1.4.6 et Blackhole image supérieure.

  2. Installation GAP est très simple. Il consiste à copier le fichier via ftp enigma2settingsbackup.tar.gz dans / media / hdd / backup, ou des médias / usb / sauvegarde et l'ai installé avec Software Manager (Gestionnaire de logiciels, des options avancées, sélectionnez l'emplacement de copies, puis de restauration avancées, la restauration (vert ). Pour les fonctionnalités avancées sont visibles, vous devez définir le mode de configuration sur l'énigme d'experts

  3.Après l'installation, énigme redémarre automatiquement déjà superposition GAP.

  4. GAP installation peut également être effectuée par l'Assistant Installation, dans lequel la question "Voulez-vous restaurer vos paramètres? sélectionnez "Oui, maintenant reset", puis appuyez sur 2 x OK. Bien sûr, avant de copier le fichier à l'emplacement enigma2settingsbackup.tar.gz indiquée ci-dessus.

  5. Si vous n'avez ni le bâton de disque ou de mémoire, votre enigma2settingsbackup.tar.gz être téléchargés dans le répertoire / tmp et installer la commande envoyée par telnet:
  puis redémarrez l'énigme:

  6. Après la configuration, allez dans le BluePanel GP3 (rouge), Extras, Plugins et sélectionnez geminiplugin Gemini et d'autres plug-ins que vous souhaitez installer. Quittez ensuite le menu - ne redémarrez pas encore une énigme.

  7. Démarrez le Panneau de Giant et sélectionnez patch Gemini - substitution se produit à un fichier géant et redémarrer énigme.

  8. Après le redémarrage énigme Vous pouvez utiliser le Géant. Pour activer toutes les fonctionnalités de l'image ne ​​pas oublier de sélectionner le menu, les paramètres de configuration du système pour le mode de configuration expert, et le mode radio alternative au oui.

  Description installation Meoboot.

  1.Put pendrive usb, tour sur le gestionnaire de périphériques (2 x bleu) et monter le disque dans / media / le disque dur et le flash en tant que media / usb.

  2. Après un redémarrage du récepteur, les mouvements meoboot et l'installer dans / media / usb.

  GAP dans l'image officielle et VTI.

  L'installation est similaire à un trou noir, à l'exception que le premier fonctionnaire de l'alimentation dont vous avez besoin pour installer le logiciel gestionnaire de plug-in et le mettre en mode expert,

  Skin DMConcinnity-HD-Mod a plusieurs versions infobara. Il soutient trou noir de l'image. Gemini emu Utilisation besoin de changer le nom du fichier skin.xml-gemini sur skin.xml et le changement skin.xml officjalnym officielle à skin.xml

  Pour la version officielle VTI utiliser et installer le plugin 2IB (barre d'info secondes)

  Pour déverrouiller le (norme fixée à Blackhole) vert et bleu, vous devez modifier / supprimer usr/lib/enigma2/python/Plugins/Bp/geminimain/keymap.xml apparaissent en caractères rouges:
  Citation:
  <-! id = Key "KEY_GREEN" mapto = "green" flags = "b" / ->
  <-! id = Key "KEY_BLUE" mapto = "blue " flags = "b" / ->

  Pour changer, utilisez le programme d'installation spinner'a Spinner. Collection des filateurs peuvent être téléchargés ci-dessous.
  Pour plus d'informations voir ici:
  Code:
  http://www.sat4fun.co.uk/showthread.php?105825-Gigant-Addons-Pack-for-VU-Duo-and-Solo-ver.-1.1&p=271673#post271673


  gigant_addons_pack_1.1.zip
  Code:
  http://www.sendspace.com/file/fkn114
  gigant_spinner_collection.tar.gz
  Code:
  http://www.sendspace.com/file/sswjft
  @+++
  Dernière édition par deuxcase0; 25-03-2011 à 16:45
  VU+ Duo2: BlackHole-3.0.4 - OScam - HDD 750Go - USB 2Go
  VU+ Duo: BlackHole-2.1.7 - OScam - HDD 160Go - USB 2Go

  PrismCube Ruby: Off Stable version 2.0.6 - OScam - HDD 500Go
  TV: Samsung UE55H6400
  AMPLI: YAMAHA HTR-6240


Sujets similaires

 1. Réponses: 1
  Dernier message: 07-02-2011, 20:35
 2. Gigant Image Multiboot for VU+ Duo
  Par kamilou dans le forum Vu+
  Réponses: 0
  Dernier message: 31-01-2011, 08:29
 3. Gigant Update for Vuo+Duo 15/01/2011
  Par deuxcase0 dans le forum Vu+
  Réponses: 2
  Dernier message: 16-01-2011, 18:40
 4. Réponses: 0
  Dernier message: 16-01-2011, 18:37

Règles des messages

 • Vous ne pouvez pas créer de sujets
 • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
 • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
 • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
 •  

Se connecter