newcs origin card casat seca

low ecm
low pin

ned this card

sky it

nova ful

d+

cyfra +

plolsat vod

sky de ful

ornage hd

pls no othr card

send your n line active

test all card

bad ecm = delet
bad ping = delet

pls just origin card