Merci Merci:  206
Likes Likes:  59
Page 70 sur 83 Première ... 206066676869707172737480 ... Dernière
 1. #1036

  Inscrit
  Apr 2007
  Messages
  607
  Récepteur
  DM 800 SE
  TV
  SAMSUNG

  KMOH regarde ta boite (petit cadeau de ma part)  #####TNTSAT HD#####
  I: 0100:003311:1903 # NRJ Paris Sat
  I: 0100:003311:2138 # Planete+ Thalassa
  I: 0100:003311:2011 # FRANCE 2
  I: 0100:003311:2025 # France 2
  I: 0100:003311:2073 # InfoSport+
  I: 0100:003311:1FAD # Paris Premiere
  I: 0100:003311:2202 # M6
  I: 0100:003311:2204 # W9
  I: 0100:003311:2206 # TF 1
  I: 0100:003311:2216 # M6
  I: 0100:003311:2218 # W9
  I: 0100:003311:221A # TF1
  I: 0100:003311:189F # L Equipe 21
  I: 0100:003311:18B3 # L EQUIPE 21
  I: 0100:003311:2136 # Numero 23
  I: 0100:003311:217C # NUMERO 23
  I: 0100:003311:6F73 # Cherie 25
  I: 0100:003311:6F86 # Cherie 25
  I: 0100:003311:6F87 # Cherie 25
  I: 0100:003311:200E # NRJ 12
  I: 0100:003311:2010 # France 3 Sat
  I: 0100:003311:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  I: 0100:003311:201E # i-TeleNews
  I: 0100:003311:2022 # NRJ 12
  I: 0100:003311:2024 # FRANCE 3
  I: 0100:003311:2027 # TMC
  I: 0100:003311:2458 # Arte HD
  I: 0100:003311:245E # M6 HD
  I: 0100:003311:2462 # France 2 HD
  I: 0100:003311:246C # ARTE HD
  I: 0100:003311:2472 # M6 HD
  I: 0100:003311:2476 # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003311:2480 # ARTE HD
  I: 0100:003311:2486 # M6 HD
  I: 0100:003311:248A # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003311:2329 # TF 1
  I: 0100:003311:2351 # TF1 HD
  I: 0100:003311:233D # TF1 HD
  I: 0100:003311:21FD # D8
  I: 0100:003311:21FE # France O
  I: 0100:003311:21FF # France 4
  I: 0100:003311:2200 # France 5
  I: 0100:003311:2205 # Gulli
  I: 0100:003311:2208 # Arte (France)
  I: 0100:003311:2211 # D8
  I: 0100:003311:2212 # FRANCE O
  I: 0100:003311:2213 # FRANCE 4
  I: 0100:003311:2214 # FRANCE 5
  I: 0100:003311:2219 # GULLI
  I: 0100:003311:2F67 # TV8 Mont Blanc
  I: 0100:003311:2F8A # BFM TVNews
  I: 0100:003311:2F8E # D17
  I: 0100:003311:25E5 # France 3 Amiens
  I: 0100:003311:25E6 # France 3 Besancon
  I: 0100:003311:25E7 # France 3 Bordeaux
  I: 0100:003311:25E8 # France 3 Nancy
  I: 0100:003311:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  I: 0100:003311:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  I: 0100:003311:25EB # France 3 Rennes
  I: 0100:003311:25EC # France 3 Rouen
  I: 0100:003311:25ED # France 3 Limoges
  I: 0100:003311:25EE # France 3 Lyon
  I: 0100:003311:25EF # France 3 Marseille
  I: 0100:003311:25F0 # France 3 Toulouse
  I: 0100:003311:2649 # France 3 Caen
  I: 0100:003311:264A # France 3 Nantes
  I: 0100:003311:264B # France 3 Nice
  I: 0100:003311:264C # France 3 Orleans
  I: 0100:003311:264D # France 3 Dijon
  I: 0100:003311:264E # France 3 Poitiers
  I: 0100:003311:264F # France 3 Reims
  I: 0100:003311:2650 # France 3 Grenoble
  I: 0100:003311:2651 # France 3 Lille
  I: 0100:003311:2652 # France 3 Strasbourg
  I: 0100:003311:2653 # France 3 Montpellier
  I: 0100:003311:2654 # Via Stella
  #
  I: 0100:003315:1903 # NRJ Paris Sat
  I: 0100:003315:2138 # Planete+ Thalassa
  I: 0100:003315:2011 # FRANCE 2
  I: 0100:003315:2025 # France 2
  I: 0100:003315:2073 # InfoSport+
  I: 0100:003315:1FAD # Paris Premiere
  I: 0100:003315:2202 # M6
  I: 0100:003315:2204 # W9
  I: 0100:003315:2206 # TF 1
  I: 0100:003315:2216 # M6
  I: 0100:003315:2218 # W9
  I: 0100:003315:221A # TF1
  I: 0100:003315:189F # L Equipe 21
  I: 0100:003315:18B3 # L EQUIPE 21
  I: 0100:003315:2136 # Numero 23
  I: 0100:003315:217C # NUMERO 23
  I: 0100:003315:6F73 # Cherie 25
  I: 0100:003315:6F86 # Cherie 25
  I: 0100:003315:6F87 # Cherie 25
  I: 0100:003315:200E # NRJ 12
  I: 0100:003315:2010 # France 3 Sat
  I: 0100:003315:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  I: 0100:003315:201E # i-TeleNews
  I: 0100:003315:2022 # NRJ 12
  I: 0100:003315:2024 # FRANCE 3
  I: 0100:003315:2027 # TMC
  I: 0100:003315:2458 # Arte HD
  I: 0100:003315:245E # M6 HD
  I: 0100:003315:2462 # France 2 HD
  I: 0100:003315:246C # ARTE HD
  I: 0100:003315:2472 # M6 HD
  I: 0100:003315:2476 # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003315:2480 # ARTE HD
  I: 0100:003315:2486 # M6 HD
  I: 0100:003315:248A # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003315:2329 # TF 1
  I: 0100:003315:2351 # TF1 HD
  I: 0100:003315:233D # TF1 HD
  I: 0100:003315:21FD # D8
  I: 0100:003315:21FE # France O
  I: 0100:003315:21FF # France 4
  I: 0100:003315:2200 # France 5
  I: 0100:003315:2205 # Gulli
  I: 0100:003315:2208 # Arte (France)
  I: 0100:003315:2211 # D8
  I: 0100:003315:2212 # FRANCE O
  I: 0100:003315:2213 # FRANCE 4
  I: 0100:003315:2214 # FRANCE 5
  I: 0100:003315:2219 # GULLI
  I: 0100:003315:2F67 # TV8 Mont Blanc
  I: 0100:003315:2F8A # BFM TVNews
  I: 0100:003315:2F8E # D17
  I: 0100:003315:25E5 # France 3 Amiens
  I: 0100:003315:25E6 # France 3 Besancon
  I: 0100:003315:25E7 # France 3 Bordeaux
  I: 0100:003315:25E8 # France 3 Nancy
  I: 0100:003315:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  I: 0100:003315:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  I: 0100:003315:25EB # France 3 Rennes
  I: 0100:003315:25EC # France 3 Rouen
  I: 0100:003315:25ED # France 3 Limoges
  I: 0100:003315:25EE # France 3 Lyon
  I: 0100:003315:25EF # France 3 Marseille
  I: 0100:003315:25F0 # France 3 Toulouse
  I: 0100:003315:2649 # France 3 Caen
  I: 0100:003315:264A # France 3 Nantes
  I: 0100:003315:264B # France 3 Nice
  I: 0100:003315:264C # France 3 Orleans
  I: 0100:003315:264D # France 3 Dijon
  I: 0100:003315:264E # France 3 Poitiers
  I: 0100:003315:264F # France 3 Reims
  I: 0100:003315:2650 # France 3 Grenoble
  I: 0100:003315:2651 # France 3 Lille
  I: 0100:003315:2652 # France 3 Strasbourg
  I: 0100:003315:2653 # France 3 Montpellier
  I: 0100:003315:2654 # Via Stella
  #
  I: 0500:032830:1903 # NRJ Paris Sat
  I: 0500:032830:2138 # Planete+ Thalassa
  I: 0500:032830:2011 # FRANCE 2
  I: 0500:032830:2025 # France 2
  I: 0500:032830:2073 # InfoSport+
  I: 0500:032830:1FAD # Paris Premiere
  I: 0500:032830:2202 # M6
  I: 0500:032830:2204 # W9
  I: 0500:032830:2206 # TF 1
  I: 0500:032830:2216 # M6
  I: 0500:032830:2218 # W9
  I: 0500:032830:221A # TF1
  I: 0500:032830:189F # L Equipe 21
  I: 0500:032830:18B3 # L EQUIPE 21
  I: 0500:032830:2136 # Numero 23
  I: 0500:032830:217C # NUMERO 23
  I: 0500:032830:6F73 # Cherie 25
  I: 0500:032830:6F86 # Cherie 25
  I: 0500:032830:6F87 # Cherie 25
  I: 0500:032830:200E # NRJ 12
  I: 0500:032830:2010 # France 3 Sat
  I: 0500:032830:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  I: 0500:032830:201E # i-TeleNews
  I: 0500:032830:2022 # NRJ 12
  I: 0500:032830:2024 # FRANCE 3
  I: 0500:032830:2027 # TMC
  I: 0500:032830:2458 # Arte HD
  I: 0500:032830:245E # M6 HD
  I: 0500:032830:2462 # France 2 HD
  I: 0500:032830:246C # ARTE HD
  I: 0500:032830:2472 # M6 HD
  I: 0500:032830:2476 # FRANCE 2 HD
  I: 0500:032830:2480 # ARTE HD
  I: 0500:032830:2486 # M6 HD
  I: 0500:032830:248A # FRANCE 2 HD
  I: 0500:032830:2329 # TF 1
  I: 0500:032830:2351 # TF1 HD
  I: 0500:032830:233D # TF1 HD
  I: 0500:032830:21FD # D8
  I: 0500:032830:21FE # France O
  I: 0500:032830:21FF # France 4
  I: 0500:032830:2200 # France 5
  I: 0500:032830:2205 # Gulli
  I: 0500:032830:2208 # Arte (France)
  I: 0500:032830:2211 # D8
  I: 0500:032830:2212 # FRANCE O
  I: 0500:032830:2213 # FRANCE 4
  I: 0500:032830:2214 # FRANCE 5
  I: 0500:032830:2219 # GULLI
  I: 0500:032830:2F67 # TV8 Mont Blanc
  I: 0500:032830:2F8A # BFM TVNews
  I: 0500:032830:2F8E # D17
  I: 0500:032830:25E5 # France 3 Amiens
  I: 0500:032830:25E6 # France 3 Besancon
  I: 0500:032830:25E7 # France 3 Bordeaux
  I: 0500:032830:25E8 # France 3 Nancy
  I: 0500:032830:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  I: 0500:032830:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  I: 0500:032830:25EB # France 3 Rennes
  I: 0500:032830:25EC # France 3 Rouen
  I: 0500:032830:25ED # France 3 Limoges
  I: 0500:032830:25EE # France 3 Lyon
  I: 0500:032830:25EF # France 3 Marseille
  I: 0500:032830:25F0 # France 3 Toulouse
  I: 0500:032830:2649 # France 3 Caen
  I: 0500:032830:264A # France 3 Nantes
  I: 0500:032830:264B # France 3 Nice
  I: 0500:032830:264C # France 3 Orleans
  I: 0500:032830:264D # France 3 Dijon
  I: 0500:032830:264E # France 3 Poitiers
  I: 0500:032830:264F # France 3 Reims
  I: 0500:032830:2650 # France 3 Grenoble
  I: 0500:032830:2651 # France 3 Lille
  I: 0500:032830:2652 # France 3 Strasbourg
  I: 0500:032830:2653 # France 3 Montpellier
  I: 0500:032830:2654 # Via Stella
  #
  I: 0500:030B00:2009 # Canal+
  I: 0500:030B00:200C # CANAL+ SPORT
  I: 0500:030B00:201D # CANAL+
  I: 0500:030B00:2020 # Canal+ Sport
  I: 0500:030B00:2031 # CANAL+
  I: 0500:030B00:2071 # Canal+ Decale
  I: 0500:030B00:2072 # Canal+ Family
  I: 0500:030B00:2289 # CANAL+ HD
  I: 0500:030B00:2337 # Planete+ HD
  I: 0500:030B00:234B # PLANETE+ HD
  I: 0500:030B00:4284 # NT1
  I: 0500:030B00:4290 # NT1
  P: 0500:030B00:1903 # NRJ Paris Sat
  P: 0500:030B00:2138 # Planete+ Thalassa
  P: 0500:030B00:2011 # FRANCE 2
  P: 0500:030B00:2025 # France 2
  P: 0500:030B00:2073 # InfoSport+
  P: 0500:030B00:1FAD # Paris Premiere
  P: 0500:030B00:2202 # M6
  P: 0500:030B00:2204 # W9
  P: 0500:030B00:2206 # TF 1
  P: 0500:030B00:2216 # M6
  P: 0500:030B00:2218 # W9
  P: 0500:030B00:221A # TF1
  P: 0500:030B00:189F # L Equipe 21
  P: 0500:030B00:18B3 # L EQUIPE 21
  P: 0500:030B00:2136 # Numero 23
  P: 0500:030B00:217C # NUMERO 23
  P: 0500:030B00:6F73 # Cherie 25
  P: 0500:030B00:6F86 # Cherie 25
  P: 0500:030B00:6F87 # Cherie 25
  P: 0500:030B00:200E # NRJ 12
  P: 0500:030B00:2010 # France 3 Sat
  P: 0500:030B00:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  P: 0500:030B00:201E # i-TeleNews
  P: 0500:030B00:2022 # NRJ 12
  P: 0500:030B00:2024 # FRANCE 3
  P: 0500:030B00:2027 # TMC
  P: 0500:030B00:2458 # Arte HD
  P: 0500:030B00:245E # M6 HD
  P: 0500:030B00:2462 # France 2 HD
  P: 0500:030B00:246C # ARTE HD
  P: 0500:030B00:2472 # M6 HD
  P: 0500:030B00:2476 # FRANCE 2 HD
  P: 0500:030B00:2480 # ARTE HD
  P: 0500:030B00:2486 # M6 HD
  P: 0500:030B00:248A # FRANCE 2 HD
  P: 0500:030B00:2329 # TF 1
  P: 0500:030B00:2351 # TF1 HD
  P: 0500:030B00:233D # TF1 HD
  P: 0500:030B00:21FD # D8
  P: 0500:030B00:21FE # France O
  P: 0500:030B00:21FF # France 4
  P: 0500:030B00:2200 # France 5
  P: 0500:030B00:2205 # Gulli
  P: 0500:030B00:2208 # Arte (France)
  P: 0500:030B00:2211 # D8
  P: 0500:030B00:2212 # FRANCE O
  P: 0500:030B00:2213 # FRANCE 4
  P: 0500:030B00:2214 # FRANCE 5
  P: 0500:030B00:2219 # GULLI
  P: 0500:030B00:2F67 # TV8 Mont Blanc
  P: 0500:030B00:2F8A # BFM TVNews
  P: 0500:030B00:2F8E # D17
  P: 0500:030B00:25E5 # France 3 Amiens
  P: 0500:030B00:25E6 # France 3 Besancon
  P: 0500:030B00:25E7 # France 3 Bordeaux
  P: 0500:030B00:25E8 # France 3 Nancy
  P: 0500:030B00:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  P: 0500:030B00:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  P: 0500:030B00:25EB # France 3 Rennes
  P: 0500:030B00:25EC # France 3 Rouen
  P: 0500:030B00:25ED # France 3 Limoges
  P: 0500:030B00:25EE # France 3 Lyon
  P: 0500:030B00:25EF # France 3 Marseille
  P: 0500:030B00:25F0 # France 3 Toulouse
  P: 0500:030B00:2649 # France 3 Caen
  P: 0500:030B00:264A # France 3 Nantes
  P: 0500:030B00:264B # France 3 Nice
  P: 0500:030B00:264C # France 3 Orleans
  P: 0500:030B00:264D # France 3 Dijon
  P: 0500:030B00:264E # France 3 Poitiers
  P: 0500:030B00:264F # France 3 Reims
  P: 0500:030B00:2650 # France 3 Grenoble
  P: 0500:030B00:2651 # France 3 Lille
  P: 0500:030B00:2652 # France 3 Strasbourg
  P: 0500:030B00:2653 # France 3 Montpellier
  P: 0500:030B00:2654 # Via Stella
  I: 0500:030B00 # TNTSat
  #####CSAT HD#####
  I: 0500:032830:1F41 # MTV Base HD
  I: 0500:032830:1F42 # MTV Pulse HD
  I: 0500:032830:1F43 # MTV Idol HD
  I: 0500:032830:1F44 # MTV HD France
  I: 0500:032830:1F45 # Planete+ Thalassa HD
  I: 0500:032830:1F46 # Campus Bac HD
  I: 0500:032830:1F4B # MTV BASE HD
  I: 0500:032830:1F4C # MTV PULSE HD
  I: 0500:032830:1F4D # MTV IDOL HD
  I: 0500:032830:1F4E # MTV HD
  I: 0500:032830:1F4F # PLANETE+ THALASSA HD
  I: 0500:032830:2267 # Cine+ Frisson HD
  I: 0500:032830:2270 # Cine+ Premier HD
  I: 0500:032830:227B # CINE+ FRISSON HD
  I: 0500:032830:2284 # CINE+ PREMIER HD
  I: 0500:032830:24BB # Ma Chaine Sport HD
  I: 0500:032830:24BD # Non Stop People HD
  I: 0500:032830:24BE # Eurosport 2 HD
  I: 0500:032830:24BF # Discovery Science HD France
  I: 0500:032830:24CF # MA CHAINE SPORT HD
  I: 0500:032830:24D1 # NON STOP PEOPLE HD
  I: 0500:032830:24D2 # EUROSPORT 2 HD
  I: 0500:032830:24D3 # DISCOVERY SCIENCE HD
  I: 0500:032830:24E1 # Disney XD HD France
  I: 0500:032830:24E2 # Disney Cinemagic HD
  I: 0500:032830:24F5 # DISNEY XD HD
  I: 0500:032830:24F6 # DISNEY MAGIC HD
  I: 0500:032830:26AD # Discovery HD Showcase
  I: 0500:032830:26AF # Golf+ HD
  I: 0500:032830:26C1 # DISCOVERY HD
  I: 0500:032830:26C3 # GOLF+ HD
  I: 0500:032830:2482 # CINE+ EMOTION HD
  I: 0500:032830:2496 # Cine+ Emotion HD
  I: 0500:032830:232B # National Geographic HD France
  I: 0500:032830:232F # Djazz TV HD
  I: 0500:032830:233F # NATIONAL GEO HD
  I: 0500:032830:2343 # DJAZZ.TV HD
  I: 0500:032830:19C9 # 13eme Rue HD
  I: 0500:032830:19CA # Disney Junior HD France
  I: 0500:032830:19CB # SyFy Universal HD France
  I: 0500:032830:19CD # Voyage HDTravel
  I: 0500:032830:19DD # 13EME RUE HD
  I: 0500:032830:19DE # DISNEY JUNIOR HD
  I: 0500:032830:19DF # SYFY HD
  I: 0500:032830:19E1 # VOYAGE HD
  I: 0500:032830:19D0 # BRAVA HD TEST1
  I: 0500:032830:19D1 # BRAVA HD TEST2
  I: 0500:032830:1967 # M6 Music Hits HD
  I: 0500:032830:1968 # TF6 HD
  I: 0500:032830:1969 # Serie Club HD
  I: 0500:032830:196A # OCS Max HD
  I: 0500:032830:196B # Kombat Sport HD
  I: 0500:032830:197B # M6 MUSIC HD
  I: 0500:032830:197C # TF6 HD
  I: 0500:032830:197D # SERIE CLUB HD
  I: 0500:032830:197E # OCS MAX HD
  I: 0500:032830:24C0 # OCS Novo HD
  I: 0500:032830:24D4 # OCS NOVO HD
  I: 0500:032830:1F47 # OCS Choc HD
  I: 0500:032830:1F51 # OCS CHOC HD
  I: 0500:032830:19CC # OCS Geants HD
  I: 0500:032830:19E0 # OCS GEANTS HD
  I: 0500:032830:197F # KOMBAT SPORT HD
  I: 0500:032830:20D1 # BeIN Sport Max 3
  I: 0500:032830:20D2 # BeIN Sport Max 4
  I: 0500:032830:20D3 # BeIN Sport Max 5
  I: 0500:032830:20D4 # BeIN Sport Max 6
  I: 0500:032830:20D5 # BeIN Sport Max 7
  I: 0500:032830:20D6 # BeIN Sport Max 8
  I: 0500:032830:20D7 # BeIN Sport Max 9
  I: 0500:032830:20D8 # BeIN Sport Max 10
  I: 0500:032830:20D9 # A LA CARTE
  I: 0500:032830:20DA # A la carte
  I: 0500:032830:20DB # Foot+
  I: 0500:032830:20DC # A la carte 1
  I: 0500:032830:20DD # A la carte 2
  I: 0500:032830:20DE # A la carte 3
  I: 0500:032830:20DF # A la carte 4
  I: 0500:032830:20E0 # A la carte 5
  I: 0500:032830:20E1 # A la carte 6
  I: 0500:032830:20E2 # A la carte 7
  I: 0500:032830:20E3 # A la carte 8
  I: 0500:032830:20E4 # A la carte 9
  P: 0100:003311:1F41 # MTV Base HD
  P: 0100:003311:1F42 # MTV Pulse HD
  P: 0100:003311:1F43 # MTV Idol HD
  P: 0100:003311:1F44 # MTV HD France
  P: 0100:003311:1F45 # Planete+ Thalassa HD
  P: 0100:003311:1F46 # Campus Bac HD
  P: 0100:003311:1F4B # MTV BASE HD
  P: 0100:003311:1F4C # MTV PULSE HD
  P: 0100:003311:1F4D # MTV IDOL HD
  P: 0100:003311:1F4E # MTV HD
  P: 0100:003311:1F4F # PLANETE+ THALASSA HD
  P: 0100:003311:2267 # Cine+ Frisson HD
  P: 0100:003311:2270 # Cine+ Premier HD
  P: 0100:003311:227B # CINE+ FRISSON HD
  P: 0100:003311:2284 # CINE+ PREMIER HD
  P: 0100:003311:24BB # Ma Chaine Sport HD
  P: 0100:003311:24BD # Non Stop People HD
  P: 0100:003311:24BE # Eurosport 2 HD
  P: 0100:003311:24BF # Discovery Science HD France
  P: 0100:003311:24CF # MA CHAINE SPORT HD
  P: 0100:003311:24D1 # NON STOP PEOPLE HD
  P: 0100:003311:24D2 # EUROSPORT 2 HD
  P: 0100:003311:24D3 # DISCOVERY SCIENCE HD
  P: 0100:003311:24E1 # Disney XD HD France
  P: 0100:003311:24E2 # Disney Cinemagic HD
  P: 0100:003311:24F5 # DISNEY XD HD
  P: 0100:003311:24F6 # DISNEY MAGIC HD
  P: 0100:003311:26AD # Discovery HD Showcase
  P: 0100:003311:26AF # Golf+ HD
  P: 0100:003311:26C1 # DISCOVERY HD
  P: 0100:003311:26C3 # GOLF+ HD
  P: 0100:003311:2482 # CINE+ EMOTION HD
  P: 0100:003311:2496 # Cine+ Emotion HD
  P: 0100:003311:232B # National Geographic HD France
  P: 0100:003311:232F # Djazz TV HD
  P: 0100:003311:233F # NATIONAL GEO HD
  P: 0100:003311:2343 # DJAZZ.TV HD
  P: 0100:003311:234B # CSat-PLANETE+ HD
  P: 0100:003311:2337 # CSat-Planète+ HD
  P: 0100:003311:19C9 # 13eme Rue HD
  P: 0100:003311:19CA # Disney Junior HD France
  P: 0100:003311:19CB # SyFy Universal HD France
  P: 0100:003311:19CD # Voyage HDTravel
  P: 0100:003311:19DD # 13EME RUE HD
  P: 0100:003311:19DE # DISNEY JUNIOR HD
  P: 0100:003311:19DF # SYFY HD
  P: 0100:003311:19E1 # VOYAGE HD
  P: 0100:003311:19D0 # BRAVA HD TEST1
  P: 0100:003311:19D1 # BRAVA HD TEST2
  P: 0100:003311:1967 # M6 Music Hits HD
  P: 0100:003311:1968 # TF6 HD
  P: 0100:003311:2347 # PARIS PREMIERE HD
  P: 0100:003311:2333 # Paris Première HD
  P: 0100:003311:1969 # Serie Club HD
  P: 0100:003311:196A # OCS Max HD
  P: 0100:003311:24C0 # OCS Novo HD
  P: 0100:003311:24D4 # OCS NOVO HD
  P: 0100:003311:1F47 # OCS Choc HD
  P: 0100:003311:1F51 # OCS CHOC HD
  P: 0100:003311:19CC # OCS Geants HD
  P: 0100:003311:19E0 # OCS GEANTS HD
  P: 0100:003311:196B # Kombat Sport HD
  P: 0100:003311:197B # M6 MUSIC HD
  P: 0100:003311:197C # TF6 HD
  P: 0100:003311:197D # SERIE CLUB HD
  P: 0100:003311:197E # OCS MAX HD
  P: 0100:003311:197F # KOMBAT SPORT HD
  P: 0100:003311:20D1 # BeIN Sport Max 3
  P: 0100:003311:20D2 # BeIN Sport Max 4
  P: 0100:003311:20D3 # BeIN Sport Max 5
  P: 0100:003311:20D4 # BeIN Sport Max 6
  P: 0100:003311:20D5 # BeIN Sport Max 7
  P: 0100:003311:20D6 # BeIN Sport Max 8
  P: 0100:003311:20D7 # BeIN Sport Max 9
  P: 0100:003311:20D8 # BeIN Sport Max 10
  P: 0100:003311:20D9 # A LA CARTE
  P: 0100:003311:20DA # A la carte
  P: 0100:003311:20DB # Foot+
  P: 0100:003311:20DC # A la carte 1
  P: 0100:003311:20DD # A la carte 2
  P: 0100:003311:20DE # A la carte 3
  P: 0100:003311:20DF # A la carte 4
  P: 0100:003311:20E0 # A la carte 5
  P: 0100:003311:20E1 # A la carte 6
  P: 0100:003311:20E2 # A la carte 7
  P: 0100:003311:20E3 # A la carte 8
  P: 0100:003311:20E4 # A la carte 9
  #####CPLUS HD#####
  I: 0500:032830:2261 # Canal+ HD
  I: 0500:032830:2262 # Canal+ Decale HD
  I: 0500:032830:2263 # Canal+ Cinema HD
  I: 0500:032830:2264 # Canal+ Sport HD
  I: 0500:032830:2265 # Canal+ Family HD
  I: 0500:032830:2275 # CANAL+ HD
  I: 0500:032830:2278 # CANAL+ SPORT HD
  I: 0500:032830:227F # CANAL+ HD
  P: 0100:003315:2261 # Canal+ HD
  P: 0100:003315:2262 # Canal+ Decale HD
  P: 0100:003315:2263 # Canal+ Cinema HD
  P: 0100:003315:2264 # Canal+ Sport HD
  P: 0100:003315:2265 # Canal+ Family HD
  P: 0100:003315:2275 # CANAL+ HD
  P: 0100:003315:2278 # CANAL+ SPORT HD
  P: 0100:003315:227F # CANAL+ HD
  P: 0500:032830 # CSAT Viaccess (19E)
  P: 0100:003311 # CSAT SECA (19E)
  P: 0100:003315 # CSAT SECA (19E)
  P: 0100:003317 # CSAT SECA (19E)
  #####BIS#####
  P: 0500:042800:428C # Chasse et Peche
  P: 0500:042800
  #####TELESAT#####
  P: 0100:00006D:3233 # La Une HD
  P: 0100:00006D:3234 # La Deux
  P: 0100:00006D:3235 # La Trois
  P: 0100:00006D:3238 # RTL TVI
  P: 0100:00006D:3239 # Club RTL
  P: 0100:00006D:323A # Plug RTL
  P: 0100:00006D:1485 # Plug RTL
  P: 0100:00006D:01D0 # AB4
  P: 0100:00006D:01CC # AB3
  P: 0100:00006D:3252 # Dorcel TV
  P: 0100:00006D:1909 # Teletoon +1
  P: 0100:00006D:6F69 # Cartoon Network
  P: 0100:00006D:2207 # Eurosport France
  P: 0100:00006D:1973 # NatGeo Wild HD France
  P: 0100:00006D:1987 # NAT GEO WILD HD
  P: 0100:00006D:23FD # Maison+
  P: 0100:00006D:251E # Comedie+
  P: 0100:00006D:2589 # Canal J
  P: 0100:00006D:22CB # Disney Junior France
  P: 0100:00006D:6F6A # CNN International EuropeNews
  P: 0100:00006D:07FA # Hustler TV
  P: 0100:00006D:3253 # Hustler TV
  P: 0100:00006D:2F68 # Vivolta
  P: 0100:00006D:6F6D # TCM France
  P: 0100:00006D:6F6F # Boomerang France
  P: 0100:00006D:2523 # Piwi+
  P: 0100:00006D:2581 # Histoire
  P: 0100:00006D:2525 # Motors TV
  P: 0100:00006D:22CA # Disney Channel France +1
  P: 0100:00006D:6FF7 # Game OneGame
  P: 0100:00006D:3331 # ESPN America (S)
  P: 0100:00006D:3335 # ESPN America
  P: 0100:00006D:6FF0 # VH-1 (Video Hits One)
  P: 0100:00006D:6FF3 # MTV Rocks
  P: 0100:00006D:6FEC # MTV France
  P: 0100:00006D:6FFC # Nickelodeon France
  P: 0100:00006D:7002 # MTV Pulse
  P: 0100:00006D:7003 # MTV Idol
  P: 0100:00006D:6FEF # MTV Dance
  P: 0100:00006D:6FFF # MTV Music 24
  P: 0100:00006D:6FB8 # MTV Live HD
  I: 0500:042820
  #####TSR#####
  P: 0500:023800:4333 # RTS Un HD
  P: 0500:023800:4334 # RTS Deux HD
  P: 0500:023800 # SRG SWISS (13E)
  P: 0500:040810 # SRG SWISS (13E)
  #####JSC#####
  P: 0500:042400:20F5 "JSC 13.0E - JSC Sports +1 [V4]"
  P: 0500:042400:20F6 "JSC 13.0E - JSC Sports +2 [V4]"
  P: 0500:042400:20F7 "JSC 13.0E - JSC Sports +3 [V4]"
  P: 0500:042400:20F8 "JSC 13.0E - JSC Sports +4 [V4]"
  P: 0500:042400:20F9 "JSC 13.0E - JSC Sports +5 [V4]"
  P: 0500:042400:20FA "JSC 13.0E - JSC Sports +6 [V4]"
  P: 0500:042400:20FB "JSC 13.0E - JSC Sports +7 [V4]"
  P: 0500:042400:20FC "JSC 13.0E - JSC Sports +8 [V4]"
  P: 0500:042400:20FD "JSC 13.0E - JSC Sports +9 [V4]"
  P: 0500:042400:20FE "JSC 13.0E - JSC Sports +10 [V4]"
  P: 0500:042400:452F "JSC 13.0E - JSC Sport HD1 [V4]"
  P: 0500:042400:4530 "JSC 13.0E - JSC Sport HD2 [V4]"
  P: 0500:042400:4531 "JSC 13.0E - JSC Sport NewsHD [V4]
  I: 0500:042400:019A #bein hd1 hotbird
  I: 0500:042400:019B #bein hd2 hotbird
  I: 0500:042400:4532
  I: 0500:042400:4533
  P: 0603:000000:019A #bein hd1 hotbird
  P: 0603:000000:019B #bein hd2 hotbird
  P: 0603:000000:4532
  P: 0603:000000:4533
  #####DIVERS#####
  I: 0630:000000 #Redlight HD/SUN (13E&5W/93E)
  I: 0628:000000 #Redlight HD/SCT (13E&5W)
  I: 0647:000000 #Redlight HD/Hustler HD (13E)
  P: 0B01:000000:20ED #Conto TV 1 (13E)
  P: 0B01:000000:20EC #Conto TV 2 (13E)
  P: 0B01:000000:20EB #Conto TV 3 (13E)
  P: 0B01:000000:20EF #Conto TV 4 (13E)
  P: 0500:043800 #SCT/Redlight HD (13E)
  P: 0500:041700 #Redlight New Elite (13E/5W/12W)
  P: 0500:042200 #Dolly Buster (13E)
  P: 0500:032500 #Private Spice (13E)
  P: 0500:042740 #Penthouse (9E)
  P: 1843:000000
  P: 1830:000000
  P: 1702:000000
  P: 0100:00003d # AB SAT (13E/19E)
  P: 0500:020800 # ABSat (13E) (Via2)(id.20800)
  P: 0500:020810 # ABSat France (19E/13E)
  P: 0500:020830 # ABSAT
  P: 0500:020840 # ABSAT
  P: 0500:020850 # ABSAT
  P: 0500:020860 # ABSAT
  P: 0500:020820 # BIS France (5W/13E)
  P: 0500:023800 # SRG SWISS (13E)
  P: 0500:040810 # SRG SWISS (13E)
  P: 0500:042400 # JSC
  P: 0100:004106
  P: 1810:000000
  P: 0500:043300
  P: 0500:043800
  I: 0500:043330
  I: 0D3D:000000
  I: 0D05:000010:07FA
  P: 0D0F:000008:07FB
  P: 0D05:000010
  I: 0D96:000000
  P: 0500:042200 # bustertv
  DM 800 SE
  SIM FERRARI
  ATLAS 200 HDS
  TNTSAT HD V5
  TELESAT

 2. #1037
  Avatar de KMOH
  Inscrit
  Sep 2008
  Lieu
  alger
  Âge
  52
  Messages
  117
  Récepteur
  dermbox 800
  TV
  iris 47"
  Citation Envoyé par ahczl12000 Voir le message
  KMOH regarde ta boite (petit cadeau de ma part)  #####TNTSAT HD#####
  I: 0100:003311:1903 # NRJ Paris Sat
  I: 0100:003311:2138 # Planete+ Thalassa
  I: 0100:003311:2011 # FRANCE 2
  I: 0100:003311:2025 # France 2
  I: 0100:003311:2073 # InfoSport+
  I: 0100:003311:1FAD # Paris Premiere
  I: 0100:003311:2202 # M6
  I: 0100:003311:2204 # W9
  I: 0100:003311:2206 # TF 1
  I: 0100:003311:2216 # M6
  I: 0100:003311:2218 # W9
  I: 0100:003311:221A # TF1
  I: 0100:003311:189F # L Equipe 21
  I: 0100:003311:18B3 # L EQUIPE 21
  I: 0100:003311:2136 # Numero 23
  I: 0100:003311:217C # NUMERO 23
  I: 0100:003311:6F73 # Cherie 25
  I: 0100:003311:6F86 # Cherie 25
  I: 0100:003311:6F87 # Cherie 25
  I: 0100:003311:200E # NRJ 12
  I: 0100:003311:2010 # France 3 Sat
  I: 0100:003311:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  I: 0100:003311:201E # i-TeleNews
  I: 0100:003311:2022 # NRJ 12
  I: 0100:003311:2024 # FRANCE 3
  I: 0100:003311:2027 # TMC
  I: 0100:003311:2458 # Arte HD
  I: 0100:003311:245E # M6 HD
  I: 0100:003311:2462 # France 2 HD
  I: 0100:003311:246C # ARTE HD
  I: 0100:003311:2472 # M6 HD
  I: 0100:003311:2476 # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003311:2480 # ARTE HD
  I: 0100:003311:2486 # M6 HD
  I: 0100:003311:248A # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003311:2329 # TF 1
  I: 0100:003311:2351 # TF1 HD
  I: 0100:003311:233D # TF1 HD
  I: 0100:003311:21FD # D8
  I: 0100:003311:21FE # France O
  I: 0100:003311:21FF # France 4
  I: 0100:003311:2200 # France 5
  I: 0100:003311:2205 # Gulli
  I: 0100:003311:2208 # Arte (France)
  I: 0100:003311:2211 # D8
  I: 0100:003311:2212 # FRANCE O
  I: 0100:003311:2213 # FRANCE 4
  I: 0100:003311:2214 # FRANCE 5
  I: 0100:003311:2219 # GULLI
  I: 0100:003311:2F67 # TV8 Mont Blanc
  I: 0100:003311:2F8A # BFM TVNews
  I: 0100:003311:2F8E # D17
  I: 0100:003311:25E5 # France 3 Amiens
  I: 0100:003311:25E6 # France 3 Besancon
  I: 0100:003311:25E7 # France 3 Bordeaux
  I: 0100:003311:25E8 # France 3 Nancy
  I: 0100:003311:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  I: 0100:003311:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  I: 0100:003311:25EB # France 3 Rennes
  I: 0100:003311:25EC # France 3 Rouen
  I: 0100:003311:25ED # France 3 Limoges
  I: 0100:003311:25EE # France 3 Lyon
  I: 0100:003311:25EF # France 3 Marseille
  I: 0100:003311:25F0 # France 3 Toulouse
  I: 0100:003311:2649 # France 3 Caen
  I: 0100:003311:264A # France 3 Nantes
  I: 0100:003311:264B # France 3 Nice
  I: 0100:003311:264C # France 3 Orleans
  I: 0100:003311:264D # France 3 Dijon
  I: 0100:003311:264E # France 3 Poitiers
  I: 0100:003311:264F # France 3 Reims
  I: 0100:003311:2650 # France 3 Grenoble
  I: 0100:003311:2651 # France 3 Lille
  I: 0100:003311:2652 # France 3 Strasbourg
  I: 0100:003311:2653 # France 3 Montpellier
  I: 0100:003311:2654 # Via Stella
  #
  I: 0100:003315:1903 # NRJ Paris Sat
  I: 0100:003315:2138 # Planete+ Thalassa
  I: 0100:003315:2011 # FRANCE 2
  I: 0100:003315:2025 # France 2
  I: 0100:003315:2073 # InfoSport+
  I: 0100:003315:1FAD # Paris Premiere
  I: 0100:003315:2202 # M6
  I: 0100:003315:2204 # W9
  I: 0100:003315:2206 # TF 1
  I: 0100:003315:2216 # M6
  I: 0100:003315:2218 # W9
  I: 0100:003315:221A # TF1
  I: 0100:003315:189F # L Equipe 21
  I: 0100:003315:18B3 # L EQUIPE 21
  I: 0100:003315:2136 # Numero 23
  I: 0100:003315:217C # NUMERO 23
  I: 0100:003315:6F73 # Cherie 25
  I: 0100:003315:6F86 # Cherie 25
  I: 0100:003315:6F87 # Cherie 25
  I: 0100:003315:200E # NRJ 12
  I: 0100:003315:2010 # France 3 Sat
  I: 0100:003315:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  I: 0100:003315:201E # i-TeleNews
  I: 0100:003315:2022 # NRJ 12
  I: 0100:003315:2024 # FRANCE 3
  I: 0100:003315:2027 # TMC
  I: 0100:003315:2458 # Arte HD
  I: 0100:003315:245E # M6 HD
  I: 0100:003315:2462 # France 2 HD
  I: 0100:003315:246C # ARTE HD
  I: 0100:003315:2472 # M6 HD
  I: 0100:003315:2476 # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003315:2480 # ARTE HD
  I: 0100:003315:2486 # M6 HD
  I: 0100:003315:248A # FRANCE 2 HD
  I: 0100:003315:2329 # TF 1
  I: 0100:003315:2351 # TF1 HD
  I: 0100:003315:233D # TF1 HD
  I: 0100:003315:21FD # D8
  I: 0100:003315:21FE # France O
  I: 0100:003315:21FF # France 4
  I: 0100:003315:2200 # France 5
  I: 0100:003315:2205 # Gulli
  I: 0100:003315:2208 # Arte (France)
  I: 0100:003315:2211 # D8
  I: 0100:003315:2212 # FRANCE O
  I: 0100:003315:2213 # FRANCE 4
  I: 0100:003315:2214 # FRANCE 5
  I: 0100:003315:2219 # GULLI
  I: 0100:003315:2F67 # TV8 Mont Blanc
  I: 0100:003315:2F8A # BFM TVNews
  I: 0100:003315:2F8E # D17
  I: 0100:003315:25E5 # France 3 Amiens
  I: 0100:003315:25E6 # France 3 Besancon
  I: 0100:003315:25E7 # France 3 Bordeaux
  I: 0100:003315:25E8 # France 3 Nancy
  I: 0100:003315:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  I: 0100:003315:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  I: 0100:003315:25EB # France 3 Rennes
  I: 0100:003315:25EC # France 3 Rouen
  I: 0100:003315:25ED # France 3 Limoges
  I: 0100:003315:25EE # France 3 Lyon
  I: 0100:003315:25EF # France 3 Marseille
  I: 0100:003315:25F0 # France 3 Toulouse
  I: 0100:003315:2649 # France 3 Caen
  I: 0100:003315:264A # France 3 Nantes
  I: 0100:003315:264B # France 3 Nice
  I: 0100:003315:264C # France 3 Orleans
  I: 0100:003315:264D # France 3 Dijon
  I: 0100:003315:264E # France 3 Poitiers
  I: 0100:003315:264F # France 3 Reims
  I: 0100:003315:2650 # France 3 Grenoble
  I: 0100:003315:2651 # France 3 Lille
  I: 0100:003315:2652 # France 3 Strasbourg
  I: 0100:003315:2653 # France 3 Montpellier
  I: 0100:003315:2654 # Via Stella
  #
  I: 0500:032830:1903 # NRJ Paris Sat
  I: 0500:032830:2138 # Planete+ Thalassa
  I: 0500:032830:2011 # FRANCE 2
  I: 0500:032830:2025 # France 2
  I: 0500:032830:2073 # InfoSport+
  I: 0500:032830:1FAD # Paris Premiere
  I: 0500:032830:2202 # M6
  I: 0500:032830:2204 # W9
  I: 0500:032830:2206 # TF 1
  I: 0500:032830:2216 # M6
  I: 0500:032830:2218 # W9
  I: 0500:032830:221A # TF1
  I: 0500:032830:189F # L Equipe 21
  I: 0500:032830:18B3 # L EQUIPE 21
  I: 0500:032830:2136 # Numero 23
  I: 0500:032830:217C # NUMERO 23
  I: 0500:032830:6F73 # Cherie 25
  I: 0500:032830:6F86 # Cherie 25
  I: 0500:032830:6F87 # Cherie 25
  I: 0500:032830:200E # NRJ 12
  I: 0500:032830:2010 # France 3 Sat
  I: 0500:032830:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  I: 0500:032830:201E # i-TeleNews
  I: 0500:032830:2022 # NRJ 12
  I: 0500:032830:2024 # FRANCE 3
  I: 0500:032830:2027 # TMC
  I: 0500:032830:2458 # Arte HD
  I: 0500:032830:245E # M6 HD
  I: 0500:032830:2462 # France 2 HD
  I: 0500:032830:246C # ARTE HD
  I: 0500:032830:2472 # M6 HD
  I: 0500:032830:2476 # FRANCE 2 HD
  I: 0500:032830:2480 # ARTE HD
  I: 0500:032830:2486 # M6 HD
  I: 0500:032830:248A # FRANCE 2 HD
  I: 0500:032830:2329 # TF 1
  I: 0500:032830:2351 # TF1 HD
  I: 0500:032830:233D # TF1 HD
  I: 0500:032830:21FD # D8
  I: 0500:032830:21FE # France O
  I: 0500:032830:21FF # France 4
  I: 0500:032830:2200 # France 5
  I: 0500:032830:2205 # Gulli
  I: 0500:032830:2208 # Arte (France)
  I: 0500:032830:2211 # D8
  I: 0500:032830:2212 # FRANCE O
  I: 0500:032830:2213 # FRANCE 4
  I: 0500:032830:2214 # FRANCE 5
  I: 0500:032830:2219 # GULLI
  I: 0500:032830:2F67 # TV8 Mont Blanc
  I: 0500:032830:2F8A # BFM TVNews
  I: 0500:032830:2F8E # D17
  I: 0500:032830:25E5 # France 3 Amiens
  I: 0500:032830:25E6 # France 3 Besancon
  I: 0500:032830:25E7 # France 3 Bordeaux
  I: 0500:032830:25E8 # France 3 Nancy
  I: 0500:032830:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  I: 0500:032830:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  I: 0500:032830:25EB # France 3 Rennes
  I: 0500:032830:25EC # France 3 Rouen
  I: 0500:032830:25ED # France 3 Limoges
  I: 0500:032830:25EE # France 3 Lyon
  I: 0500:032830:25EF # France 3 Marseille
  I: 0500:032830:25F0 # France 3 Toulouse
  I: 0500:032830:2649 # France 3 Caen
  I: 0500:032830:264A # France 3 Nantes
  I: 0500:032830:264B # France 3 Nice
  I: 0500:032830:264C # France 3 Orleans
  I: 0500:032830:264D # France 3 Dijon
  I: 0500:032830:264E # France 3 Poitiers
  I: 0500:032830:264F # France 3 Reims
  I: 0500:032830:2650 # France 3 Grenoble
  I: 0500:032830:2651 # France 3 Lille
  I: 0500:032830:2652 # France 3 Strasbourg
  I: 0500:032830:2653 # France 3 Montpellier
  I: 0500:032830:2654 # Via Stella
  #
  I: 0500:030B00:2009 # Canal+
  I: 0500:030B00:200C # CANAL+ SPORT
  I: 0500:030B00:201D # CANAL+
  I: 0500:030B00:2020 # Canal+ Sport
  I: 0500:030B00:2031 # CANAL+
  I: 0500:030B00:2071 # Canal+ Decale
  I: 0500:030B00:2072 # Canal+ Family
  I: 0500:030B00:2289 # CANAL+ HD
  I: 0500:030B00:2337 # Planete+ HD
  I: 0500:030B00:234B # PLANETE+ HD
  I: 0500:030B00:4284 # NT1
  I: 0500:030B00:4290 # NT1
  P: 0500:030B00:1903 # NRJ Paris Sat
  P: 0500:030B00:2138 # Planete+ Thalassa
  P: 0500:030B00:2011 # FRANCE 2
  P: 0500:030B00:2025 # France 2
  P: 0500:030B00:2073 # InfoSport+
  P: 0500:030B00:1FAD # Paris Premiere
  P: 0500:030B00:2202 # M6
  P: 0500:030B00:2204 # W9
  P: 0500:030B00:2206 # TF 1
  P: 0500:030B00:2216 # M6
  P: 0500:030B00:2218 # W9
  P: 0500:030B00:221A # TF1
  P: 0500:030B00:189F # L Equipe 21
  P: 0500:030B00:18B3 # L EQUIPE 21
  P: 0500:030B00:2136 # Numero 23
  P: 0500:030B00:217C # NUMERO 23
  P: 0500:030B00:6F73 # Cherie 25
  P: 0500:030B00:6F86 # Cherie 25
  P: 0500:030B00:6F87 # Cherie 25
  P: 0500:030B00:200E # NRJ 12
  P: 0500:030B00:2010 # France 3 Sat
  P: 0500:030B00:2013 # TMC (Tele Monte Carlo)
  P: 0500:030B00:201E # i-TeleNews
  P: 0500:030B00:2022 # NRJ 12
  P: 0500:030B00:2024 # FRANCE 3
  P: 0500:030B00:2027 # TMC
  P: 0500:030B00:2458 # Arte HD
  P: 0500:030B00:245E # M6 HD
  P: 0500:030B00:2462 # France 2 HD
  P: 0500:030B00:246C # ARTE HD
  P: 0500:030B00:2472 # M6 HD
  P: 0500:030B00:2476 # FRANCE 2 HD
  P: 0500:030B00:2480 # ARTE HD
  P: 0500:030B00:2486 # M6 HD
  P: 0500:030B00:248A # FRANCE 2 HD
  P: 0500:030B00:2329 # TF 1
  P: 0500:030B00:2351 # TF1 HD
  P: 0500:030B00:233D # TF1 HD
  P: 0500:030B00:21FD # D8
  P: 0500:030B00:21FE # France O
  P: 0500:030B00:21FF # France 4
  P: 0500:030B00:2200 # France 5
  P: 0500:030B00:2205 # Gulli
  P: 0500:030B00:2208 # Arte (France)
  P: 0500:030B00:2211 # D8
  P: 0500:030B00:2212 # FRANCE O
  P: 0500:030B00:2213 # FRANCE 4
  P: 0500:030B00:2214 # FRANCE 5
  P: 0500:030B00:2219 # GULLI
  P: 0500:030B00:2F67 # TV8 Mont Blanc
  P: 0500:030B00:2F8A # BFM TVNews
  P: 0500:030B00:2F8E # D17
  P: 0500:030B00:25E5 # France 3 Amiens
  P: 0500:030B00:25E6 # France 3 Besancon
  P: 0500:030B00:25E7 # France 3 Bordeaux
  P: 0500:030B00:25E8 # France 3 Nancy
  P: 0500:030B00:25E9 # France 3 Clermont Ferrand
  P: 0500:030B00:25EA # France 3 Paris Ile-de-France
  P: 0500:030B00:25EB # France 3 Rennes
  P: 0500:030B00:25EC # France 3 Rouen
  P: 0500:030B00:25ED # France 3 Limoges
  P: 0500:030B00:25EE # France 3 Lyon
  P: 0500:030B00:25EF # France 3 Marseille
  P: 0500:030B00:25F0 # France 3 Toulouse
  P: 0500:030B00:2649 # France 3 Caen
  P: 0500:030B00:264A # France 3 Nantes
  P: 0500:030B00:264B # France 3 Nice
  P: 0500:030B00:264C # France 3 Orleans
  P: 0500:030B00:264D # France 3 Dijon
  P: 0500:030B00:264E # France 3 Poitiers
  P: 0500:030B00:264F # France 3 Reims
  P: 0500:030B00:2650 # France 3 Grenoble
  P: 0500:030B00:2651 # France 3 Lille
  P: 0500:030B00:2652 # France 3 Strasbourg
  P: 0500:030B00:2653 # France 3 Montpellier
  P: 0500:030B00:2654 # Via Stella
  I: 0500:030B00 # TNTSat
  #####CSAT HD#####
  I: 0500:032830:1F41 # MTV Base HD
  I: 0500:032830:1F42 # MTV Pulse HD
  I: 0500:032830:1F43 # MTV Idol HD
  I: 0500:032830:1F44 # MTV HD France
  I: 0500:032830:1F45 # Planete+ Thalassa HD
  I: 0500:032830:1F46 # Campus Bac HD
  I: 0500:032830:1F4B # MTV BASE HD
  I: 0500:032830:1F4C # MTV PULSE HD
  I: 0500:032830:1F4D # MTV IDOL HD
  I: 0500:032830:1F4E # MTV HD
  I: 0500:032830:1F4F # PLANETE+ THALASSA HD
  I: 0500:032830:2267 # Cine+ Frisson HD
  I: 0500:032830:2270 # Cine+ Premier HD
  I: 0500:032830:227B # CINE+ FRISSON HD
  I: 0500:032830:2284 # CINE+ PREMIER HD
  I: 0500:032830:24BB # Ma Chaine Sport HD
  I: 0500:032830:24BD # Non Stop People HD
  I: 0500:032830:24BE # Eurosport 2 HD
  I: 0500:032830:24BF # Discovery Science HD France
  I: 0500:032830:24CF # MA CHAINE SPORT HD
  I: 0500:032830:24D1 # NON STOP PEOPLE HD
  I: 0500:032830:24D2 # EUROSPORT 2 HD
  I: 0500:032830:24D3 # DISCOVERY SCIENCE HD
  I: 0500:032830:24E1 # Disney XD HD France
  I: 0500:032830:24E2 # Disney Cinemagic HD
  I: 0500:032830:24F5 # DISNEY XD HD
  I: 0500:032830:24F6 # DISNEY MAGIC HD
  I: 0500:032830:26AD # Discovery HD Showcase
  I: 0500:032830:26AF # Golf+ HD
  I: 0500:032830:26C1 # DISCOVERY HD
  I: 0500:032830:26C3 # GOLF+ HD
  I: 0500:032830:2482 # CINE+ EMOTION HD
  I: 0500:032830:2496 # Cine+ Emotion HD
  I: 0500:032830:232B # National Geographic HD France
  I: 0500:032830:232F # Djazz TV HD
  I: 0500:032830:233F # NATIONAL GEO HD
  I: 0500:032830:2343 # DJAZZ.TV HD
  I: 0500:032830:19C9 # 13eme Rue HD
  I: 0500:032830:19CA # Disney Junior HD France
  I: 0500:032830:19CB # SyFy Universal HD France
  I: 0500:032830:19CD # Voyage HDTravel
  I: 0500:032830:19DD # 13EME RUE HD
  I: 0500:032830:19DE # DISNEY JUNIOR HD
  I: 0500:032830:19DF # SYFY HD
  I: 0500:032830:19E1 # VOYAGE HD
  I: 0500:032830:19D0 # BRAVA HD TEST1
  I: 0500:032830:19D1 # BRAVA HD TEST2
  I: 0500:032830:1967 # M6 Music Hits HD
  I: 0500:032830:1968 # TF6 HD
  I: 0500:032830:1969 # Serie Club HD
  I: 0500:032830:196A # OCS Max HD
  I: 0500:032830:196B # Kombat Sport HD
  I: 0500:032830:197B # M6 MUSIC HD
  I: 0500:032830:197C # TF6 HD
  I: 0500:032830:197D # SERIE CLUB HD
  I: 0500:032830:197E # OCS MAX HD
  I: 0500:032830:24C0 # OCS Novo HD
  I: 0500:032830:24D4 # OCS NOVO HD
  I: 0500:032830:1F47 # OCS Choc HD
  I: 0500:032830:1F51 # OCS CHOC HD
  I: 0500:032830:19CC # OCS Geants HD
  I: 0500:032830:19E0 # OCS GEANTS HD
  I: 0500:032830:197F # KOMBAT SPORT HD
  I: 0500:032830:20D1 # BeIN Sport Max 3
  I: 0500:032830:20D2 # BeIN Sport Max 4
  I: 0500:032830:20D3 # BeIN Sport Max 5
  I: 0500:032830:20D4 # BeIN Sport Max 6
  I: 0500:032830:20D5 # BeIN Sport Max 7
  I: 0500:032830:20D6 # BeIN Sport Max 8
  I: 0500:032830:20D7 # BeIN Sport Max 9
  I: 0500:032830:20D8 # BeIN Sport Max 10
  I: 0500:032830:20D9 # A LA CARTE
  I: 0500:032830:20DA # A la carte
  I: 0500:032830:20DB # Foot+
  I: 0500:032830:20DC # A la carte 1
  I: 0500:032830:20DD # A la carte 2
  I: 0500:032830:20DE # A la carte 3
  I: 0500:032830:20DF # A la carte 4
  I: 0500:032830:20E0 # A la carte 5
  I: 0500:032830:20E1 # A la carte 6
  I: 0500:032830:20E2 # A la carte 7
  I: 0500:032830:20E3 # A la carte 8
  I: 0500:032830:20E4 # A la carte 9
  P: 0100:003311:1F41 # MTV Base HD
  P: 0100:003311:1F42 # MTV Pulse HD
  P: 0100:003311:1F43 # MTV Idol HD
  P: 0100:003311:1F44 # MTV HD France
  P: 0100:003311:1F45 # Planete+ Thalassa HD
  P: 0100:003311:1F46 # Campus Bac HD
  P: 0100:003311:1F4B # MTV BASE HD
  P: 0100:003311:1F4C # MTV PULSE HD
  P: 0100:003311:1F4D # MTV IDOL HD
  P: 0100:003311:1F4E # MTV HD
  P: 0100:003311:1F4F # PLANETE+ THALASSA HD
  P: 0100:003311:2267 # Cine+ Frisson HD
  P: 0100:003311:2270 # Cine+ Premier HD
  P: 0100:003311:227B # CINE+ FRISSON HD
  P: 0100:003311:2284 # CINE+ PREMIER HD
  P: 0100:003311:24BB # Ma Chaine Sport HD
  P: 0100:003311:24BD # Non Stop People HD
  P: 0100:003311:24BE # Eurosport 2 HD
  P: 0100:003311:24BF # Discovery Science HD France
  P: 0100:003311:24CF # MA CHAINE SPORT HD
  P: 0100:003311:24D1 # NON STOP PEOPLE HD
  P: 0100:003311:24D2 # EUROSPORT 2 HD
  P: 0100:003311:24D3 # DISCOVERY SCIENCE HD
  P: 0100:003311:24E1 # Disney XD HD France
  P: 0100:003311:24E2 # Disney Cinemagic HD
  P: 0100:003311:24F5 # DISNEY XD HD
  P: 0100:003311:24F6 # DISNEY MAGIC HD
  P: 0100:003311:26AD # Discovery HD Showcase
  P: 0100:003311:26AF # Golf+ HD
  P: 0100:003311:26C1 # DISCOVERY HD
  P: 0100:003311:26C3 # GOLF+ HD
  P: 0100:003311:2482 # CINE+ EMOTION HD
  P: 0100:003311:2496 # Cine+ Emotion HD
  P: 0100:003311:232B # National Geographic HD France
  P: 0100:003311:232F # Djazz TV HD
  P: 0100:003311:233F # NATIONAL GEO HD
  P: 0100:003311:2343 # DJAZZ.TV HD
  P: 0100:003311:234B # CSat-PLANETE+ HD
  P: 0100:003311:2337 # CSat-Planète+ HD
  P: 0100:003311:19C9 # 13eme Rue HD
  P: 0100:003311:19CA # Disney Junior HD France
  P: 0100:003311:19CB # SyFy Universal HD France
  P: 0100:003311:19CD # Voyage HDTravel
  P: 0100:003311:19DD # 13EME RUE HD
  P: 0100:003311:19DE # DISNEY JUNIOR HD
  P: 0100:003311:19DF # SYFY HD
  P: 0100:003311:19E1 # VOYAGE HD
  P: 0100:003311:19D0 # BRAVA HD TEST1
  P: 0100:003311:19D1 # BRAVA HD TEST2
  P: 0100:003311:1967 # M6 Music Hits HD
  P: 0100:003311:1968 # TF6 HD
  P: 0100:003311:2347 # PARIS PREMIERE HD
  P: 0100:003311:2333 # Paris Première HD
  P: 0100:003311:1969 # Serie Club HD
  P: 0100:003311:196A # OCS Max HD
  P: 0100:003311:24C0 # OCS Novo HD
  P: 0100:003311:24D4 # OCS NOVO HD
  P: 0100:003311:1F47 # OCS Choc HD
  P: 0100:003311:1F51 # OCS CHOC HD
  P: 0100:003311:19CC # OCS Geants HD
  P: 0100:003311:19E0 # OCS GEANTS HD
  P: 0100:003311:196B # Kombat Sport HD
  P: 0100:003311:197B # M6 MUSIC HD
  P: 0100:003311:197C # TF6 HD
  P: 0100:003311:197D # SERIE CLUB HD
  P: 0100:003311:197E # OCS MAX HD
  P: 0100:003311:197F # KOMBAT SPORT HD
  P: 0100:003311:20D1 # BeIN Sport Max 3
  P: 0100:003311:20D2 # BeIN Sport Max 4
  P: 0100:003311:20D3 # BeIN Sport Max 5
  P: 0100:003311:20D4 # BeIN Sport Max 6
  P: 0100:003311:20D5 # BeIN Sport Max 7
  P: 0100:003311:20D6 # BeIN Sport Max 8
  P: 0100:003311:20D7 # BeIN Sport Max 9
  P: 0100:003311:20D8 # BeIN Sport Max 10
  P: 0100:003311:20D9 # A LA CARTE
  P: 0100:003311:20DA # A la carte
  P: 0100:003311:20DB # Foot+
  P: 0100:003311:20DC # A la carte 1
  P: 0100:003311:20DD # A la carte 2
  P: 0100:003311:20DE # A la carte 3
  P: 0100:003311:20DF # A la carte 4
  P: 0100:003311:20E0 # A la carte 5
  P: 0100:003311:20E1 # A la carte 6
  P: 0100:003311:20E2 # A la carte 7
  P: 0100:003311:20E3 # A la carte 8
  P: 0100:003311:20E4 # A la carte 9
  #####CPLUS HD#####
  I: 0500:032830:2261 # Canal+ HD
  I: 0500:032830:2262 # Canal+ Decale HD
  I: 0500:032830:2263 # Canal+ Cinema HD
  I: 0500:032830:2264 # Canal+ Sport HD
  I: 0500:032830:2265 # Canal+ Family HD
  I: 0500:032830:2275 # CANAL+ HD
  I: 0500:032830:2278 # CANAL+ SPORT HD
  I: 0500:032830:227F # CANAL+ HD
  P: 0100:003315:2261 # Canal+ HD
  P: 0100:003315:2262 # Canal+ Decale HD
  P: 0100:003315:2263 # Canal+ Cinema HD
  P: 0100:003315:2264 # Canal+ Sport HD
  P: 0100:003315:2265 # Canal+ Family HD
  P: 0100:003315:2275 # CANAL+ HD
  P: 0100:003315:2278 # CANAL+ SPORT HD
  P: 0100:003315:227F # CANAL+ HD
  P: 0500:032830 # CSAT Viaccess (19E)
  P: 0100:003311 # CSAT SECA (19E)
  P: 0100:003315 # CSAT SECA (19E)
  P: 0100:003317 # CSAT SECA (19E)
  #####BIS#####
  P: 0500:042800:428C # Chasse et Peche
  P: 0500:042800
  #####TELESAT#####
  P: 0100:00006D:3233 # La Une HD
  P: 0100:00006D:3234 # La Deux
  P: 0100:00006D:3235 # La Trois
  P: 0100:00006D:3238 # RTL TVI
  P: 0100:00006D:3239 # Club RTL
  P: 0100:00006D:323A # Plug RTL
  P: 0100:00006D:1485 # Plug RTL
  P: 0100:00006D:01D0 # AB4
  P: 0100:00006D:01CC # AB3
  P: 0100:00006D:3252 # Dorcel TV
  P: 0100:00006D:1909 # Teletoon +1
  P: 0100:00006D:6F69 # Cartoon Network
  P: 0100:00006D:2207 # Eurosport France
  P: 0100:00006D:1973 # NatGeo Wild HD France
  P: 0100:00006D:1987 # NAT GEO WILD HD
  P: 0100:00006D:23FD # Maison+
  P: 0100:00006D:251E # Comedie+
  P: 0100:00006D:2589 # Canal J
  P: 0100:00006D:22CB # Disney Junior France
  P: 0100:00006D:6F6A # CNN International EuropeNews
  P: 0100:00006D:07FA # Hustler TV
  P: 0100:00006D:3253 # Hustler TV
  P: 0100:00006D:2F68 # Vivolta
  P: 0100:00006D:6F6D # TCM France
  P: 0100:00006D:6F6F # Boomerang France
  P: 0100:00006D:2523 # Piwi+
  P: 0100:00006D:2581 # Histoire
  P: 0100:00006D:2525 # Motors TV
  P: 0100:00006D:22CA # Disney Channel France +1
  P: 0100:00006D:6FF7 # Game OneGame
  P: 0100:00006D:3331 # ESPN America (S)
  P: 0100:00006D:3335 # ESPN America
  P: 0100:00006D:6FF0 # VH-1 (Video Hits One)
  P: 0100:00006D:6FF3 # MTV Rocks
  P: 0100:00006D:6FEC # MTV France
  P: 0100:00006D:6FFC # Nickelodeon France
  P: 0100:00006D:7002 # MTV Pulse
  P: 0100:00006D:7003 # MTV Idol
  P: 0100:00006D:6FEF # MTV Dance
  P: 0100:00006D:6FFF # MTV Music 24
  P: 0100:00006D:6FB8 # MTV Live HD
  I: 0500:042820
  #####TSR#####
  P: 0500:023800:4333 # RTS Un HD
  P: 0500:023800:4334 # RTS Deux HD
  P: 0500:023800 # SRG SWISS (13E)
  P: 0500:040810 # SRG SWISS (13E)
  #####JSC#####
  P: 0500:042400:20F5 "JSC 13.0E - JSC Sports +1 [V4]"
  P: 0500:042400:20F6 "JSC 13.0E - JSC Sports +2 [V4]"
  P: 0500:042400:20F7 "JSC 13.0E - JSC Sports +3 [V4]"
  P: 0500:042400:20F8 "JSC 13.0E - JSC Sports +4 [V4]"
  P: 0500:042400:20F9 "JSC 13.0E - JSC Sports +5 [V4]"
  P: 0500:042400:20FA "JSC 13.0E - JSC Sports +6 [V4]"
  P: 0500:042400:20FB "JSC 13.0E - JSC Sports +7 [V4]"
  P: 0500:042400:20FC "JSC 13.0E - JSC Sports +8 [V4]"
  P: 0500:042400:20FD "JSC 13.0E - JSC Sports +9 [V4]"
  P: 0500:042400:20FE "JSC 13.0E - JSC Sports +10 [V4]"
  P: 0500:042400:452F "JSC 13.0E - JSC Sport HD1 [V4]"
  P: 0500:042400:4530 "JSC 13.0E - JSC Sport HD2 [V4]"
  P: 0500:042400:4531 "JSC 13.0E - JSC Sport NewsHD [V4]
  I: 0500:042400:019A #bein hd1 hotbird
  I: 0500:042400:019B #bein hd2 hotbird
  I: 0500:042400:4532
  I: 0500:042400:4533
  P: 0603:000000:019A #bein hd1 hotbird
  P: 0603:000000:019B #bein hd2 hotbird
  P: 0603:000000:4532
  P: 0603:000000:4533
  #####DIVERS#####
  I: 0630:000000 #Redlight HD/SUN (13E&5W/93E)
  I: 0628:000000 #Redlight HD/SCT (13E&5W)
  I: 0647:000000 #Redlight HD/Hustler HD (13E)
  P: 0B01:000000:20ED #Conto TV 1 (13E)
  P: 0B01:000000:20EC #Conto TV 2 (13E)
  P: 0B01:000000:20EB #Conto TV 3 (13E)
  P: 0B01:000000:20EF #Conto TV 4 (13E)
  P: 0500:043800 #SCT/Redlight HD (13E)
  P: 0500:041700 #Redlight New Elite (13E/5W/12W)
  P: 0500:042200 #Dolly Buster (13E)
  P: 0500:032500 #Private Spice (13E)
  P: 0500:042740 #Penthouse (9E)
  P: 1843:000000
  P: 1830:000000
  P: 1702:000000
  P: 0100:00003d # AB SAT (13E/19E)
  P: 0500:020800 # ABSat (13E) (Via2)(id.20800)
  P: 0500:020810 # ABSat France (19E/13E)
  P: 0500:020830 # ABSAT
  P: 0500:020840 # ABSAT
  P: 0500:020850 # ABSAT
  P: 0500:020860 # ABSAT
  P: 0500:020820 # BIS France (5W/13E)
  P: 0500:023800 # SRG SWISS (13E)
  P: 0500:040810 # SRG SWISS (13E)
  P: 0500:042400 # JSC
  P: 0100:004106
  P: 1810:000000
  P: 0500:043300
  P: 0500:043800
  I: 0500:043330
  I: 0D3D:000000
  I: 0D05:000010:07FA
  P: 0D0F:000008:07FB
  P: 0D05:000010
  I: 0D96:000000
  P: 0500:042200 # bustertv
  merci mon frere pour ta grand genirosite tu peux me confirmer la metode que je tes envoyer dans ta boite et si c'est pas trop te demander tu peux m'explique comment installer un autre emu comme emu cccam 2.3.0 et comment installer la lengue fransaise sur cette image Nemesis2-6-dm800-SVN-190r0-ramiMAHER.nfi vu que c'est la1er fois que je l'installe encor une fois merci

 3. #1038

  Inscrit
  Apr 2007
  Messages
  607
  Récepteur
  DM 800 SE
  TV
  SAMSUNG
  RE
  j ai rien reçu dans ma boite
  pour cccam pourquoi faire ? oscam est mille fois mieux mais si tu veux ( de tete parceque j ai une autre img) bouton bleu/addons ou extra addons et tu as tous les cams
  pour la langue parametre/système/langage puis bouton jaune et tu telecharges
  sinon installe ts panel
  pour la line tu me dis s il y a difficulté je t envois comment faire par mp

  - - - Mise à jour - - -

  pour info avec cccam on peut pas lire la tnt si mes connaissances sont exactes
  DM 800 SE
  SIM FERRARI
  ATLAS 200 HDS
  TNTSAT HD V5
  TELESAT

 4. #1039
  Avatar de KMOH
  Inscrit
  Sep 2008
  Lieu
  alger
  Âge
  52
  Messages
  117
  Récepteur
  dermbox 800
  TV
  iris 47"
  tout d'abord merci pour tout tes repenses

  bon pour le problème de langage et de emu c'est bon j'ai changer une autre image j'ai installer celle ci Nemesis2-6-dm800-e2-SVN-109r0-Sim2.84b.riyad66.nfi avec TS panel 6.0 tout est rentrer dans l’ordre il me reste que petit cadeau ou la mettre ? Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale

Nom : Sans titre.JPG 
Affichages : 2 
Taille : 64.9 Ko 
ID : 27899 encore une fois merci et vu l'heur bonne nuit salem

 5. #1040

  Inscrit
  Apr 2007
  Messages
  607
  Récepteur
  DM 800 SE
  TV
  SAMSUNG
  va dans ta boite dans un minute
  DM 800 SE
  SIM FERRARI
  ATLAS 200 HDS
  TNTSAT HD V5
  TELESAT

 6. #1041
  Avatar de KMOH
  Inscrit
  Sep 2008
  Lieu
  alger
  Âge
  52
  Messages
  117
  Récepteur
  dermbox 800
  TV
  iris 47"
  Citation Envoyé par ahczl12000 Voir le message
  va dans ta boite dans un minute
  salem j'ai installer les 2 fichiers dans etc/tuxbox/config avec attributs 644 puis j'ai reboutes mais j'ai un écran noir même les tnt en disparu à demain incha allah si tu veux bien bonne nuit

 7. #1042

  Inscrit
  Aug 2012
  Lieu
  Norvege
  Âge
  42
  Messages
  47
  Récepteur
  dreambox 800se
  TV
  Toshiba 42
  salut tout le monde!
  Malgre tous mes efforts impossible de faire fonctionner l'emu.
  J'ai une Dm800se avec merlin3. J'ai bien suivi le tuto mais rien a faire...
  Si une bonna ame porrait m'aider en mp.
  Merci d'avance
  Dreambox 800 HD SE - Merlin3

 8. #1043

  Inscrit
  Oct 2012
  Âge
  28
  Messages
  8
  Récepteur
  forever 7420
  TV
  iris sat 42 led
  et pour les demos sh 4
  svp poster la solution pour nous

 9. #1044
  Avatar de brucelee
  Inscrit
  Sep 2009
  Messages
  283
  Récepteur
  Dreambox 800SE HD
  TV
  Samsung HU8500
  Citation Envoyé par ahczl12000 Voir le message
  salut KMOH
  telecharge ça
  http://depositfiles.com/files/zotlr30mg
  Il te manque tout simplement le script de lancement d oscam
  alors voila avec dcc:
  tu mets le fichier oscam dans usr/bin attribut 755
  oscam.cs.sh dans usr/script attributs 755 c est ça le script de lancement oscam (tres important) c est ce qui te manques
  les fichiers config dans etc/tuxbox/config (si le dossier config n existe pas tu le crees) attributs 755
  a l interieur du dossier config tu as les fichiers :conf,server,dvbapi,provid,srvid et user) tous en attributs 644
  Tu redemarres ta box ça doit repartir automatiquement sinon telecommande tu fais ok sur cam
  tiens moi au courant
  salut l'ami moi ça marche pas j'ai changer l'image j'ai mis nemesis 2.6
  Dreambox 500 s Gemini 4.70 DM500s No Time Bomb_ramiMAHER rm3/ Dreambox 800 se HD GP3-Dm800se-ramiMAHER-2013-11-09/ Atlas HD 200s

 10. #1045

  Inscrit
  Apr 2007
  Messages
  607
  Récepteur
  DM 800 SE
  TV
  SAMSUNG
  petit oubli de ma part le fichier softcam keys a mettre sur usr/keys attributs 755
  DM 800 SE
  SIM FERRARI
  ATLAS 200 HDS
  TNTSAT HD V5
  TELESAT

 11. #1046
  Avatar de brucelee
  Inscrit
  Sep 2009
  Messages
  283
  Récepteur
  Dreambox 800SE HD
  TV
  Samsung HU8500
  Citation Envoyé par ahczl12000 Voir le message
  petit oubli de ma part le fichier softcam keys a mettre sur usr/keys attributs 755
  Merci l'ami ça marche
  Dreambox 500 s Gemini 4.70 DM500s No Time Bomb_ramiMAHER rm3/ Dreambox 800 se HD GP3-Dm800se-ramiMAHER-2013-11-09/ Atlas HD 200s

 12. #1047

  Inscrit
  Dec 2009
  Messages
  185
  Récepteur
  dreambox
  TV
  samsung
  merci ahczl12000 pour ton fichier prio il marche impec.

 13. #1048
  Avatar de KMOH
  Inscrit
  Sep 2008
  Lieu
  alger
  Âge
  52
  Messages
  117
  Récepteur
  dermbox 800
  TV
  iris 47"
  à mon frère ahczl12000
  "je te demande d ouvrir un a un les fichiers conf, server; user pour voir ce qu il y a dedans tu verras c est tres simple"
  et on reprendra fichier par fichieCliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale

Nom : oscam.conf.jpg 
Affichages : 11 
Taille : 58.7 Ko 
ID : 27938Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale

Nom : oscam.dvbapi.jpg 
Affichages : 5 
Taille : 89.8 Ko 
ID : 27939Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale

Nom : oscam.provid.jpg 
Affichages : 3 
Taille : 94.0 Ko 
ID : 27940ps c'est la premiere fois que je travaille avec emu oscam d’ailleurs j'ai pas su entre les cle de ENTV

 14. #1049

  Inscrit
  Mar 2010
  Messages
  22
  Récepteur
  vu+ uno
  TV
  samsung
  bonsoir,
  j'essai de chercher une solution depuis la diparition des chaines TNTHD et SD.
  j'ai essayé plusieurs methodes seulement ecran noire
  je vient de réussir à decrypter les fameuses chaines via votre tuto "je vous remercie au passage" seulement j'ai un souci
  une fois que je change de chaine il faut redemarer le oscam pour que cela fonctionne une deuxiéme fois
  j'ai un Vu+ avec une image BH 2.0, j'ai installé "Oscam_CCcam"
  le fichier Binaire a été remplacé par celui fourni les fichiers oscam.conf et oscam.dvbapi eux aussi modifiés etle sfcam.key mis sur user key
  merci de me donner ds pistes pour resoudre ce probleme

 15. #1050

  Inscrit
  Dec 2008
  Lieu
  Sainte Marie Aux Mines
  Âge
  43
  Messages
  944
  Récepteur
  Vu+Duo
  TV
  LG
  Citation Envoyé par anass_sed Voir le message
  bonsoir,
  j'essai de chercher une solution depuis la diparition des chaines TNTHD et SD.
  j'ai essayé plusieurs methodes seulement ecran noire
  je vient de réussir à decrypter les fameuses chaines via votre tuto "je vous remercie au passage" seulement j'ai un souci
  une fois que je change de chaine il faut redemarer le oscam pour que cela fonctionne une deuxiéme fois
  j'ai un Vu+ avec une image BH 2.0, j'ai installé "Oscam_CCcam"
  le fichier Binaire a été remplacé par celui fourni les fichiers oscam.conf et oscam.dvbapi eux aussi modifiés etle sfcam.key mis sur user key
  merci de me donner ds pistes pour resoudre ce probleme
  ...Reflasch ta Vu+ avec l'image VTI 6, puis va sur le panneau de téléchargement pour choisir la oscam qui va bien et cela marchera du premier coup...
  A+
  BB


Page 70 sur 83 Première ... 206066676869707172737480 ... Dernière

Sujets similaires

 1. Tuto : Installation Oscam Sous Ubuntu
  Par FuTuR dans le forum Oscam Soft, Tuto ,Config
  Réponses: 54
  Dernier message: 22-10-2017, 14:13
 2. Tuto pour carte TNTSAT sous oscam pour dream et vu+
  Par pascal54 dans le forum Oscam Soft, Tuto ,Config
  Réponses: 26
  Dernier message: 26-02-2017, 00:44
 3. Tuto pour carte TNTSAT sous oscam pour dream et vu+
  Par pascal54 dans le forum Soft & Tuto Dreambox
  Réponses: 5
  Dernier message: 03-06-2012, 22:20
 4. tntsat sans carte avec oscam
  Par gdepre dans le forum Entraide Oscam
  Réponses: 0
  Dernier message: 16-05-2011, 10:54
 5. Réponses: 7
  Dernier message: 07-04-2011, 10:28

Règles des messages

 • Vous ne pouvez pas créer de sujets
 • Vous ne pouvez pas répondre aux sujets
 • Vous ne pouvez pas importer de fichiers joints
 • Vous ne pouvez pas modifier vos messages
 •  

Se connecter